مطب مجازی یک ماما

دامنه


مشخصات اکنت شما
لطفا بخاطر بسپارید

Your domain name: matabemajazi.orq.ir
Your password: gvwqty

 

 

دامنه شما

  matabemajazi.orq.ir

+ نوشته شده در  جمعه ششم بهمن 1391ساعت 16:43  توسط حسینی  | 

اختلالات دستگاه گوارش در بارداری

اختلالات دستگاه گوارشي در طي حاملگي و تكنيك‌هاي تشخيصي و نحوه برخورد با بيماران و درمان آنها
مقدمه:
در طول حاملگي طبيعي، دستگاه گوارش و ضمائم آن دچار تغييرات آناتوميك، فيزيولوژيك و عملكردي مي‌شوند. اين تغييرات به طور قابل توجهي معيارهاي تشخيص و درمان تعدادي از اختلالات را تغيير مي‌دهند. به عنوان مثال: تهوع و استفراغ در اوايل حاملگي طبيعي، شايع هستند، ولي اگر اين تغييرات به طور نادرست به تغييرات طبيعي فيزيولوژيك نسبت داده شوند، ممكن است اختلالي كه نياز به جراحي دارد ناديده گرفته شود. در مقابل، تهوع و استفراغ پايدار در اواخر حاملگي، همواره نياز به بررسي فوري علت پاتولوژيك زمينه‌اي دارد. در مثال ديگر درد اپيگاته (سردل) يا ربع فوقاني راست شكم ممكن است علامت شومي از پره‌اكلاچي شديد (فشارخون شديد حاملگي يا مسموميت حاملگي) باشد. با پيشرفت حاملگي، ارزيابي علائم دستگاه گوارش مشكل‌تر مي‌شود، چون رحم بزرگ، اعضاي داخل شكم را جابجا مي‌كند و محل و شدت درد و حساسيت را تغيير مي‌دهد و اين مسئله اغلب باعث مبهم شدن يافته‌هاي باليني مي‌شود.
تكنيك‌هاي تشخيصي مشكلات گوارشي:
تجهيزات آندوسكوپيك فيبراپتيك، تشخيص و درمان اكثر بيماري‌هاي گوارشي را متحول كرده‌اند. اين تجهيزات، بخصوص در دوران حاملگي قابل استفاده هستند.
آندوسكپي در زنان حامله، امكان ارزيابي مري، معده، دوازدهه، را فراهم مي‌كند. كاربرد كولونوسكپي (بررسي مشكلات روده‌ي بزرگ) در حاملگي محدود مي‌باشد و كاربرد توموگرافي كامپيوتري (CT) در حاملگي به دليل تماس با اشعه، محدود است.
در دوران حاملگي براي ارزيابي شكم و فضاي خلف صفاتي به طور معمول به جاي CT از تصويربرداري بارزونانس مغناطيسي (MRI) استفاده مي‌شود.
لاپاراتومي و لاپاراسكوپي در حاملگي:
ممكن است كه در برخي اختلالات دستگاه گوارش (كه آپانديسيت حاد شايع‌ترين آن‌هاست)، جراحي شكمي (لاپاراتومي) نجات‌بخش باشد. در بررسي‌هاي انجام شده: آپانديسيت حاد، توده‌هاي تخمداني، كليستيت (التهاب كيسه صفرا) انديكاسيون‌هاي شايع‌تر جراحي در حاملگي بوده‌اند. در طول دهه‌ي گذشته، لاپاراسكوپي نيز با شيوع بيشتري در طي دوران حاملگي انجام شده است. اعمال لاپاراسكپي، اغلب قبل از هفته‌ي 20 حاملگي انجام شده و تكنيك بي‌خطري گزارش شده است.
استفراغ شديد حاملگي (ويار حاملگي)= Hyperemesis Gravidarun :
تهوع و استفراغ با شدت متوسط، بخصوص تا حدود هفته 16 حاملگي شايع هستند. در برخي از زنان، تهوع و استفراغ شديد است و به اصلاحات ساده‌ي تغذيه‌اي و داروهاي ضداستفراغ پاسخ نمي‌دهد و به حدي شديد است كه سبب كاهش وزن، دزهيدراتاسيون (كاهش آب بدن)، اسيدوز (ناشي از گرسنگي) و آلكالوز (ناشي از دفع اسيد هيدروكلريك در ماده‌ي استفراغي) و هيپوكالمي (كاهش پتاسيم خون) مي‌شود.
در برخي از زنان اختلال گذراي عملكرد كبدي ايجاد مي‌شود. موارد استفراغ شديد حاملگي منجر به بستري شدن بيمار در بيمارستان مي‌گردد. چنين به نظر مي‌رسد كه استفراغ شديد حاملگي با ميزان زياد يا افزايش سريع HCG (گنادوتروپين كوريوني)، استروژن‌ها و يا هر دو در سرم، ارتباط دارد. احتمال دختر بودن جنين در زنان دچار تهوع و استفراغ شديد، 5/1برابر بيشتر است و اين يافته از فرضيه‌ي استروژن حمايت مي‌كند.
در موارد بسيار شديد ويار حاملگي، ممكن است عوامل مداخله‌گر سايكولوژيك (رواني) نيز وجود داشته باشند. استفراغ حاملگي ممكن است طولاي مدت، مكرر و شديد باشد درجات متغير نارسايي حاد كليه كه ناشي از علل پيش كليوي (پره‌رنال) است ديده مي‌شود. ساير عوارض تهديدگر حيات كه از اق زدن مداوم ناشي مي‌شوند، شامل: پارگي مخاط مري (سندروم مالوري‌وپس) /پارگي مري/پنوموتوراكس و پنومومدياستن هستند. حداقل دو نوع كمبود ويتاميني در ارتباط با استفراغ شديد حاملگي گزارش شده‌اند كه وخيم بودن آنها به اثبات رسيده است: 1- كمبود ويتامين B2 (تيامين) كه منجر به آنسفالوپاتي ورنيكه مي‌شود كه با علائم درگيري سيستم عصبي مركزي (CMS) از جمله كنفوزيون و علائم بينائي، آتاكسي ونيستاگموس همراه است و معمولا يافته‌هايي در MRI ديده مي‌شوند و عوارض آن شامل: نابينايي، اغماء (كوما) و تشنج هستند. 2- كمبود ويتامين K كه مي‌تواند منجر به اختلال انعقادي همراه با اپيستاكسي (خونريزي از بيني) شود.
تدابير درماني در ويار حاملگي:
درمان تهوع و استفراغ حاملگي با ويتامين B6 در طي حاملگي بي‌خطر و موثر است و بايستي به عنوان اولين خطر درمان دارويي در نظر گرفته شود و در صورتي كه موثر نباشد، محلول‌هاي كريستالوئيد وريدي تجويز مي‌شوند تا دزهيدراتاسيون، كتونمي، كمبودهاي الكتروليتي و عدم تعادل اسيد و باز اصلاح شوند. 100 ميلي‌گرم تيامين (ويتامين B2) به اولين ليتر محلول وريدي اضافه مي‌شود و تجويز محلول‌هاي داخل وريدي تا كنترل استفراغ ادامه مي‌يابد. بعد از دهيدراسيون، اكثر زنان مرخص مي‌شوند، اما اگر استفراغ مقاوم باشد، به طور معمول در بيمارستان بستري مي‌شوند و داروهاي ضداستفراغي مثل پرومتازين، پروكلرپرازين و كلرپرومازين يا متوكلرپرآميد (پلازيل) به صورت تزريقي تجويز مي‌شوند. شواهد كمي در مورد تاثير درمان با كورتيكوستروئيدها (دگزامتازون) وجود دارد. در گروهي از بيماران كه كورتون تجويز شده بود، ميزان بستري شدن مجدد به طور قابل توجهي كمتر بود. در صورت وجود استفراغ‌هاي پابرجات، بايستي اقدامات مناسبي براي تشخيص و درمان بيماري‌هاي زمينه‌اي احتمالي مثل گاستروآتريت، كله‌سيسيت، پانكراتيت، هپاتيت، زخم پتپيك، پيلونفريت و كبد چرب حاملگي انجام شوند. تيروتوكسيكوز باليني (پركاري تيروئيد) نيز به عنوان يكي از علل استفراغ شديد حاملگي بيان شده است.
اغلب موربيلاتي رواني هم، همراه با استفراغ شديد حاملگي وجود دارد. اگر عوامل اجتماعي و رواني هم در ايجاد بيماري نقش داشته باشند، معمولا بعد از بستري شدن، بهبود قابل توجهي در بيماري ايجاد مي‌شود و بيماري فقط بعد از مرخص شدن، دوباره عود مي‌نمايد. بنابراين، مساعدت در جهت رفع مشكلات رواني – اجتماعي بيمار سودمندتر خواهد بود.
آپانديسيت حاد در حاملگي:
آپانديسيت مشكوك، از انديكاسيون‌هاي بسيار شايع تجسس شكم با جراحي در دوران حاملگي است.
حاملگي به علل زير تشخيص آپانديسيت را دشوارتر مي‌سازد:
1- بي‌اشتهايي، تهوع و استفراغ كه در حاملگي طبيعي ديده مي‌شوند، از اعلائم شايع آپانديسيت هم هستند.
2- با بزرگ شدن رحم، آپانديس معمولا به طرف بالا و خارج به سمت پهلو جابجا مي‌شود، به نحوي كه درد و حساسيت در لمس، ممكن است در ربع تحتاني راست شكم آشكار نباشد.
3- درجاتي از لكوسيتوز (افزايش گلبول‌هاي سفيد خون) كه در آپانديسيت حاد وجود دارد، در حاملگي طبيعي نيز همواره ديده مي‌شود.
4- آپانديسيت ممكن است با موارد زير اشتباه گردد: زايمان زودرس (پره‌ترم ليبر)، پيلونفريت، كوليك كليوي، دكولمان جفت و دژنرسانس فيبروم رحمي.
5- زنان حامله، بخصوص در اواخر حاملگي، بكرات فاقد علائمي هستند كه به عنوان علائم تيپيك آپانديسيت در نظر گرفته مي‌شود.
همچنان كه آپانديس توسط رحم در حال رشد به طور پيشرونده به سمت بالا رانده مي‌شود، احتمال محدود شدن عفونت توسط اومنتوم به طور فزاينده‌اي كمتر مي‌شود و پارگي آپانديس و پريتونيت ژنراليزه (عفونت منتشر در شكم) در اواخر حاملگي شايع‌تر است. خطر پارگي آپانديس در سه ماهه سوم حاملگي بيشتر از سه ماهه دوم و در سه ماهه دوم بيشتر از سه ماهه اول حاملگي است.
تشخيص آپانديسيت حاد: درد مداوم شكمي و حساسيت در لمس شكم، از يافته‌هاي بسيار ثابت و شايع هستند، هر چند اكثر محققان گزارش نموده‌اند كه با جابجا شدن آپانديس به دنبال بزرگي رحم حامله، درد به طرف بالا منتقل مي‌شود، پس تشخيص باليني است.
تدابير درماني: در صورت شك به آپانديسيت، درمان شامل تجسس فوري با عمل جراحي شكمي (لاپاراتومي اورژانس) است. هر چند گاها خطاهاي تشخيصي ممكن است منجر به خارج نمودن آپانديس طبيعي شوند، ولي اين كار بهتر از اين است كه مداخله به تاخير افتاده و آپانديس پرفوره (پاره) شود و پرتيونيت ژنراليزه (عفونت منتشر شكمي) ايجاد گردد. دقت تشخيصي به طور معكوس با سن حاملگي ارتباط دارد، به طوري كه در مطالعه‌اي كه انجام شده، مشاهده گرديده است كه 77 درصد تشخيص‌ها در سه ماهه اول صحيح بودند ولي در سه ماهه دوم و سوم فقط 57 درصد تشخيص‌ها درست بوده و تاييد شده بودند، نكته مهم اين است كه هر چه تشخيص دشوارتر باشد، جراحي بيشتر به تاخير مي‌افتد و خطر سوراخ‌شدگي بيشتر مي‌شود.
قبل از جراحي، درمان داخل وريدي ضدميكروبي معمولا با يكي از داروهاي نسل سوم، پني‌سيلين‌ها آغاز مي‌شود و اگر گانگرن، پرفوراسيون يا فلگمون دورآپانديس وجود نداشته باشد، معمولا مي‌توان درمان ضدميكروبي را بعد از جراحي قطع كرد. پيش‌اگهي در صورت فقدان پرتيونيت ژنراليزه كاملا خوب است. در موارد نادر، زايمان سزارين در هنگام آپاندكتومي انديكاسيون پيدا مي‌كند.
آثار آپانديسيت بر حاملگي: آپانديسيت، احتمال سقط يا ليبرپره‌‌ترم را بخصوص در صورت وجود پريتونيت، افزايش مي‌دهد. احتمال كلي سقط جنين حدود 15 درصد است. در بررسي‌ها ديده شده است كه احتمال ليبر خود به خودي به دنبال آپاندكتومي، در صورتي كه آپاندكتومي بعد از هفته‌ي 23 انجام شود بيشتر است.

زمینه و هدف: بیماری التهابی روده (IBD) در سنین باروری بیش‌تر رخ می‌دهد در نتیجه هم‌زمانی آن با بارداری بیش‌تر است لذا پیامدهای ناشی از آن در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر بیماری سابقه جراحی لگن نداشته باشد، باروری او با سایر افراد تفاوتی ندارد اما پیامدهای ناگوار بارداری حتی اگر بیماری در حالت خاموش باشد بیش‌تر است. اکثر داروهای مورد استفاده در بارداری و شیردهی بی‌خطرند به جز متوتروکسات که منع مطلق مصرف دارد. حتی‌الامکان از رادیاسیون در حاملگی برای تشخیص بایستی اجتناب شود ولی می‌توان از MRI به عنوان یک روش جایگزین استفاده نمود و هنگامی‌که بیمار تصمیم به بارداری می‌گیرد باید بیماری در حالت خاموش باشد


زمینه و هدف

اگر خانم‌های مبتلا به بیماری‌های التهابی روده (IBD)  سابقه جراحی لگنی نداشته باشند، باروری یکسانی در مقایسه با جمعیت عمومی دارند. صرف نظر از مرحله بیماری، بیماران مبتلا به IBD در معرض عوارض نامطلوب بیش‌تر بارداری هستند .این بیماران بایستی به عنوان بیماران پرخطر در نظر گرفته شوند. ایده‌آل آن است که برای یک خانم، قبل از باردار شدن، عوارض بیماری بر بارداری و پیامدهای داروها و تمهیدات قبل از بارداری به طور کامل شرح داده شود و بایستی تیمی متشکل از متخصصین اطفال، مامایی، گوارش مراقبت بیمار و نوزاد به عهده گیرند.

سوالات و اضطراب‌های خانم‌های مبتلا به IBD چیست؟

IBD در سنین باروری اتفاق می‌افتد و پیک شیوع آن   30-15 سالگی است.1 بنابراین بیمار می‌خواهد بداند که توارث بیماری برای فرزندش چگونه است فعالیت و اثر بیماری بر حاملگی و اثر حاملگی بر بیماری چگونه است و نهایتا داروهای استفاده شده در بیماری برای بارداری و شیردهی چه اثراتی دارد؟ این مقاله پاسخ آن‌ها را خواهد داد.

توارث IBD چگونه است؟

افزایش ریسک ابتلای فرزندان بیماران مبتلا به بیماری کرون (CD) و کولیت اولسرو (UC) وجود دارد که حدود 13-2 برابر افزایش ابتلای آن‌ها به IBD در تمام طول عمر وجود دارد.2

در صورتی‌که یکی از والدین مبتلا به کرون باشد احتمال ابتلای جنین 5% است و اگر یکی از والدین به کولیت اولسرو مبتلا باشد 6/1% احتمال ابتلا وجود دارد اگر والدین هر دو مبتلا به IBD باشند، 35% احتمال ابتلای فرزند آن‌ها به IBD وجود دارد.3

البته توارث آن مولتی فاکتوریال است و محرک‌های محیطی نیز نقش مهمی دارند.

باروری بیماران مبتلا به IBD چگونه است؟ نقش جراحی و اختلالات عملکرد جنسی در آن‌ها چگونه است؟

باروری در بیماران مبتلا به IBD مانند سایر افراد هم‌سن خودشان است مگر این‌که در مرحله عود حاد بیماری باشند یا سابقه جراحی لگن برای بیماری داشته باشند که باروری آن‌ها تحت تأثیر قرار گیرد.5و4 اگرچه چسبندگی‌ها یکی از علل کاهش باروری است، سایر علل شامل ترس از تراتوژنسیته دارو، موروثی بودن آن‌، اثرات کورتون درمانی، مشکلات جنسی، کاهش لیبیدو، عفونت‌ها، دیسپارونیا به دلیل تغییرات آناتومیک و عدم تعادل سایتوکین‌ها که سبب افزایش دفع محصولات حاملگی می‌شود نیز می‌‌باشد.

بیماری IBD چه اثری بر عواقب بارداری دارد؟

افزایش ریسک پره‌ترم، وزن کم جنین برای بارداری، (LBW, SGA)، در بیماران مبتلا به IBD وجود دارد. شواهد واضحی برای افزایش ریسک آنومالی‌های مادرزادی وجود ندارد. فقط در یک مطالعه افزایش ریسک آنومالی‌های کاهش اندام، آنومالی‌ مادرزادی انسدادی مجاری ادراری و ناهنجاری‌های متعدد مادرزادی مشاهده شده است.6 افزایش سقط خودبه‌خود، مرگ داخل رحمی جنین و تأخیر رشد وزنی و قدی دوران کودکی هم‌گزارش شده است8و7 که نیاز به تحقیقات بیش‌تری دارد.

اگرچه هنوز نیاز به تحقیقات بیش‌تری است اما در مطالعات فراوانی که انجام شده پیامدهای نامطلوب بارداری حتی در افرادی که بیماری فعال و شعله‌ور نداشته‌اند افزایش یافته بود که شامل، دفع جنین، زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد می‌باشد.11-9

آیا بارداری اثری بر بیماری التهابی روده دارد؟

مطالعات نشان داده است که 10-3 سال پس از حاملگی کاهش عود بیماری و انسداد روده مشاهده شده است که علت آن ممکن است مشابه بیماری آرتریت روماتویید اثر محافظتی کاهش گیرنده‌ای ایمنی باشد.13و12

سیر بیماری‌های التهابی روده پس از زایمان چگونه است؟

استفاده مجدد از سیگار تغییرات فیزیکی و بالانس هورمونی پس از زایمان ممکن است علتی برای عود بیماری در روده پس از زایمان باشد. یکی از علل مهم دیگر عود بیماری در این دوره عدم استفاده دارو به دلیل ترس از تأثیر دارو در شیردهی می‌باشد. اگر بیماری کنترل شده باشد و بیمار داروهایش را مرتب استفاده کند عود بیماری از جمعیت عمومی بیش‌تر نمی‌باشد.

آیا شیردهی اثری روی عود بیماری دارد؟

عود بیماری‌های اتوایمیون در دوران شیردهی ممکن است به دلیل افزایش پرولاکتین و اثر آن بر TNF باشد.15و14 ولی در مطالعه‌ای که در کانادا صورت گرفته است مشاهده شده که شیردهی اثر محافظتی بر عود داشته و بیمارانی که شیردهی نداشته‌اند عود بیش‌تری داشته‌اند ولی بایستی این تفسیر با احتیاط انجام شود چرا که ممکن است در این بیماران عود بیماری مانعی برای شیردهی بوده و احتمالا گروهی که شیردهی داشته‌اند بیماری آن‌ها در حالت فعال نبوده است. در حالی‌که یک متاآنالیز اثر محافظتی شیردهی بر پیشرفت IBD مشاهده شده است16 هنوز اثر واقعی انتقال بیماری از طریق شیردهی به نوزاد مشخص نیست. صرف‌نظر از مصرف دارو محافظت ایمونولوژیک نوزادی که از شیر مادر مبتلا به IBD تغذیه می‌کند از جمعیت عادی کم‌تر است که علت آن تغییرات ایمونولوژیک مادر می‌باشد.

حاملگی و جراحی

بیمار به ندرت در حاملگی، احتیاج به جراحی پیدا می‌کند. در حاملگی نیز در ابتدا درمان‌های حمایتی و نگه‌دارنده ارجح است و اندیکاسیون‌های جراحی اورژانس شامل: بیماری مقاوم به درمان طبی و شرایط تهدید کننده حیات مثل مگاکولون توکسیک، انسداد روده و یا خون‌ریزی گوارشی شدید می‌باشد.

روش زایمان ارجح در بیمار IBD چیست؟

آمار سزارین در این بیماران بیش‌تر از جمعیت عادی و حدود 44% گزارش شده است. که دلیل آن‌هم تمایل بیش‌تر بیمار است تا اندیکاسیون واقعی مامایی.17 در متاآنالیزی تفاوت میزان سزارین و زایمان طبیعی در بیماران مبتلا به کرون معنی‌دار بود اما در کولیت اولسرو با جمعیت عادی تفاوتی نداشت.18

اکنون جهت بیماری‌های فعال پری‌آنال در زمان زایمان یا پاچ ایلئوآنال سزارین توصیه می‌شود. در سایر موارد اندیکاسیون مامایی تعیین کننده روش زایمان است.

دارو درمانی در حاملگی و شیردهی چه اثری بر جنین و نوزاد دارد؟

اغلب اوقات ادامه دارو درمانی در بارداری سبب نگرانی بیمار و در نتیجه سبب عدم تداوم استفاده دارو می‌شود. ارتباط خوب بین بیمار، متخصص مامایی، گوارش و اطفال برای سلامتی مادر و جنین مفید است. اغلب داروهای استفاده شده در درمان IBD بی‌خطر هستند به جز متوتروکسات که کنترااندیکاسیون مطلق در بارداری دارد.

آمینوسالیسیلات‌ها

استفاده از سولفاسالازین در حاملگی کم‌خطر است و در گروه B طبقه‌بندی می‌شود. سایر داروهای این گروه جز گروه B است به جز olsalazine که در گروه C طبقه‌بندی می‌شود. به دلیل اثرات آنتی‌‌فولات این گروه، حداقل mgr2 اسیدفولیک در طول حاملگی توصیه‌ می‌شود. به جز اسهال گهگاهی خفیف در بعضی از نوزادان اثر مضر دیگری مشاهده نشده است.

آنتی‌بیوتیک‌ها

مترونیدازول درگروه B طبقه‌بندی می‌شود. در مطالعات محدودی افزایش مختصر شکاف لب گزارش شده است.19 ولی خطر کلی تراتوژنیک کمی دارد و در متا آنالیزهای متعددی ارتباطی با نقایص موقع تولد نداشته است.21و20 آکادمی اطفال امریکا به دلیل ترشح مترونیدازول از شیر در صورت استفاده، تک دوز دارو در شیردهی، قطع شیردهی را به مدت 24-12 ساعت توصیه کرده است و بایستی استفاده طولانی از آن به دلیل پتانسیل خطراتی که در شیردهی دارد اجتناب شود.

کینولون‌ها

شامل سیپروفلوکسازین، افلوکساسین و نورفلوکسازین در گروه C طبقه‌بندی شده است به دلیل تمایل شدید دارو به استخوان و مفاصل از تجویز آن به کودکان و خانم‌های باردار بهتر است اجتناب شود اما مطالعات متعدد نتوانسته است آنومالی‌ خاصی را نشان دهد23و22 و باید منافع مصرف آن در مقابل مضرات آن سنجیده شود. اگر به درمان طولانی احتیاج داشتیم باید از داروهای بی‌ضررتر استفاده شود و به طور کلی از مصرف آن در حاملگی اجتناب ‌شود اما دوره‌های کوتاه درمان برای عفونت پاچ روده (Pouchitis) را می‌توان استفاده نمود. در شیردهی اطلاعات محدودی وجود دارد اما از کنیولون‌ها در صورت ضرورت می‌شود استفاده شود.

آموکسی‌سیلین/ اسیدکلاولانیک

در دوره شیردهی و بارداری کاملا بی‌خطر است و جزء گروه B است. آلترناتیو مناسبی برای درمان التهاب پاوچ می‌باشد.

کورتیکواسترویید

جزء گروه C است.

در سه ماهه اول بایستی از کورتیکواستروییدها با احتیاط استفاده نمود زیرا ممکن است ریسک شکاف‌های دهانی را مختصری افزایش دهد. ولی ریسک ناهنجاری‌های ماژور بسیار کم است. پارگی زودرس کیسه آب و بی‌کفایتی آدرنال نوزاد در موارد پیوند عضو و استفاده از کورتون در طی حاملگی مشاهده شـده اسـت.24 عـلاوه بـر آن احتمـال افزایـش ریسک دیابت

حاملگی نیز می‌باشد.

متوتروکسات

در گروه x طبقه‌بندی می‌شود. در بارداری منع مصرف دارد. آنومالی‌های متعدد جنینی در صورتی که در مرحله ارگانوژنز استفاده شود به دنبال دارد (8-6 هفته) که از عقب‌ماندگی ذهنی تا ناهنجاری‌های متعددی از قبیل میکروگنشیا، IUGR و در سه ماهه دوم و سوم باعث مورتالیتی و توکسیسیتی جنینی می‌شود. به دلیل تجمع آن در بافت‌ها تا شش ماه پس از قطع آن نباید فرد حامله شود. در شیردهی نیز به دلیل ترشح از شیر و تجمع در بافت نوزاد منع مصرف دارد.

آزاتیوپورین- مرکاپتوپورین

جزء گروه D هستند. در مورد این داروها بیش‌ترین اختلاف‌نظر در حاملگی در بیماران آرتریت روماتویید، IBD و پیوند عضو است. چرا که در جنین‌های نمونه‌های حیوانی آنومالی‌های متعددی ایجاد نموده ولی در انسان‌ها آنومالی واضحی مشاهده نشده است. در برخی مطالعات افزایش ریسک زایمان زودرس، نقص سپتوم بین دهلیزی یا بطنی جنینی، سقط، گزارش شده است. استفاده از این داروها در شیردهی منعی ندارد بهترین زمان تغذیه نوزاد از پستان مادر چهار ساعت پس از خوردن دارو است. اگرچه این داروها از شیر ترشح می‌شود، تجمع قابل توجهی در نوزاد ندارد.

سیکلوسپورین

سیکلوسپورین جزء گروه C می‌باشد و در حاملگی کم‌خطر است. در مطالعات متعدد اثر تراتوژنی بالایی نداشته است.25

اما سیکلوسپورین در شیردهی به دلیل ترشح زیاد آن در شیر و ریسک سرکوب سیستم ایمنی و نوتروپنی منع مصرف دارد.

تاکرولیموس

در گروه C است. اطلاعات محدودی در مورد بی‌خطری آن در بارداری وجود دارد اما در شیردهی منع مصرف دارد.

مکمل‌های روغن ماهی

امگا 3: مطالعات استفاده از روغن ماهی را در بیماران مبتلا به IBD که در معرض خطر سقط و زایمان زودرس هستند، جهت پیشگیری از این عوارض مفید دانسته‌اند. ممکن است روغن ماهی در پیشگیری از سقط بیماران مبتلا به سندروم‌های آنتی‌فسفولیپید مفید باشد.26 در یک مطالعه روغن ماهی تأثیری روی روش زایمان یا رشد جنین نداشته است ولی سبب افزایش طول مدت بارداری شده است.27

تست‌های تشخیصی در بارداری چه تغییراتی دارند؟

بیماران باید تست‌های قبل از بارداری را در بارداری نیز ادامه دهند که برخی از آن‌ها شامل تست مدفوع جهت تشخیص عفونت و تست‌هایی جهت ارزیابی التهاب است افزایش حجم خون، سلول‌های قرمز و سفید و پلاکت خون نیز به طور متغیر اتفاق می‌افتد ولی پلاکت در محدوده نرمال باقی می‌ماند. تست‌های کبدی به خصوص آلکالن فسفاتاز افزایش می‌یابد. CRP نیز در چهار هفته اول بارداری افزایش پیدا می‌کند.

آیا می‌شود تصویربرداری برای بیماران مبتلا به IBD در حاملگی انجام داد؟

بهتر است در حاملگی از مطالعات رادیولوژیک جهت به حداقل رساندن اشعه به جنین اجتناب شود مگر در موارد تهدید کننده حیات مثل مگاکولون توکسیک، آپاندیسیت، انسداد روده. حداکثر خطر رادیاسیون در 30-20 هفتگی جنینی است که آستانه آن 15/0 گری می‌باشد. از گادولینیوم در سه ماهه اول بایستی اجتناب شود و در حیوانات نیز تراتوژن است. MRI جایگزینی مناسبی در حاملگی است ماده حاجب ید دار نیز به دلیل احتمال هیپوتیروییدی جنینی باید اجتناب شود البته در حیوانات تراتوژن نبوده است.

جایگاه آندوسکوپی در بیماران IBD در حاملگی چیست؟

معمولا در ارزیابی بیماران فعال اندیکاسیونی ندارد. اما در تشخیص موارد جدید، عود بیماری دیستال روده یا خون‌ریزی رکتال شدید ممکن است ضرورت پیدا کند. پروسیجری که کم‌ترین خطر را دارد سیگموییدوسکوپی قابل انعطاف بدون ماده خواب‌آور مخدر می‌باشد. در صورت نیاز به مخدر مپریدین گروه B می‌باشد و به فنتانیل که گروه C است ارجحیت دارد. میدازولام جزء گروه D است و باید از مصرف آن اجتناب شود. کوتر بای پولار از منوپولار خطر کم‌تری دارد. وضعیت بیمار نیز در طول عمل باید خوابیده به پهلوی چپ باشد

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم مهر 1391ساعت 19:28  توسط حسینی  | 

پاپ اسمیر

بعد از ازدواج در خانم های بالاتر از 18 سال تا 3سال انجام می شود.0هر سال یکبار تا سه سال)و در

صورت نرمال بودن نتیجه،هر سه سال یکبار انجام می شود.(اگر در معرض خطر سرطان سرویکس نباشد)

زنانی که در معرض خظر سرطان سرویکس هسنتد:

زنانی که در سنین پایین ازدواج می کنند.

زنانی که همسرشان ختنه نشده است.

زنانی که همسرشان بیش از یک شریک جنسی دارد.زنانی که همسرشان قبلا همسر مبتلا به سرطان

 دهانه رحم داشته است.

زنانی که چند بار ازدواج کرده اند و یا بیش از یک شریک جنسی دارند.

زنانی که دخانیات مصرف می کنند(مصرف سیگار با افزایش خطر ابتلا همراه است)

انجام پاپ اسمیر در 3ماهه اول حاملگی بلامانع است.در حاملگی دو هفته بعد از اولین روز آخرین

قاعدگی(روز 16-18 سیکل)بهترین زمان برای گرفتن پاپ اسمیر است.

انجام پاپ اسمیر باید حداقل 8هفته بعد از زایمان باشد.

انجام پاپ اسمیر مجدد باید با فاصله زمانی بیشتر از 8هفته از پاپ قبلی باشد.

بعد از 65 سالگی در صورت وجود 6نمونه پاپ اسمیر نرمال و عدم وجود سابقه هیستولوژی غیر طبیعی

در ظرف 10 سال گذشته می توان پاپ اسمیر را قطع کرد.

بعد از هیسترکتومی توتال(رحم و سرویکس برداشته می شوند)ولی بعد از هیسترکتومی توتال(که

سرویکس باقی گذاشته می شود)باید پاپ اسمیر انجام شود.

در خانم هایی که سابقه پاپ اسمیر با سلول های غیر طبیعی را دارند تا 5سال متوالی هر سال پاپ

اسمیر انجام می شود و در صورت عدم وجود سلول های غیر طبیعی هر 3 سال یک بار تکرار می شود.

شایع ترین سن سرطان سرویکس 35-45سالگی است.

شرایط گرفتن پاپ اسمیر

پریود نباشد.بهترین زمان برای گرفتن پاپ اسمیر بین روز های 10-18سیکل قاعدگی است.

حداقل طی 24ساعت گذشته نزدیکی نداشته نباشد.

در یک هفته گذشته از داروی داخل واژن و مواد لوبریکانت استفاده نکرده باشد.و دوش واژینال انجام نداده باشد.

برای لوبریکنت کردن اسپکولوم فقط از نرمال سالین استفاده می کنیم.

جهت ارسال نمونه پاپ اسمیر به پاتولوژی باید:

مشخصات کامل بیمار شمال نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن

تاریخ نمونه گیری

اولین روز آخرین قاعدگی

محل تهیه پاپ اسمیر(واژینال-سرویکال)

تعداد حاملگی-تعداد حاملگی هایی که به هفته 20 یا بعد از آن رسیده است.

سابقه هیستولوژی غیر طبیعی

درمان های قبلی انجام شده

وضعیت هورمونی:شیر دهی،یائسگی،مصرف داروی هورمونی

تاریخ آخرین آزمایش پاپ اسمیر

روش جلوگیری

سابقه جراحی(هیسترکتومی،کورتاژ،سزارین،سایر جراحی ها)

موارد خطر در بیمار شامل:

عفونت با پاپیلوما ویروس

عفونت با ویروس ایدز

شک به نئوپلازی بدخیم سرویکس

وجود رفتار های پر خطر

دیس پلازی متوسط سرویکس

در جواب پاپ اسمیر موارد زیر ذکر می شود:

شرایط هورمونی بیمار(نمونه با سن بیمار تطابق دارد یا خیر)

نمونه گرفته شده کافی است یا خیر

بیمار عفونت دارد یا خیر

بیمار انگل دارد یا خیر

واکنش های پوششی انجام شده یا خیر؟مثلا متاپلازی گردن رحم دیده می شود یا خیر

وجود یا عدم وجود سلول های نامشخص(در صورت وجود سلول های نامشخص،3ماه دیگر مجددا پاپ

اسمیر گرفته می شود)

 است.

شایع ترین عامل ایجاد کننده سرطان سرویکس Human Papillomaviruse است.

اگر در مراحل اولیه تغییرات سرطانی ایجاد کند،در طبقه بندیLow grideقرار می گیرد. ۱۰سال یا بیشتر

طول می کشد تا به سرطان تبدیل شود.اگر عفونت را درمان کنیم ،سرطان سرویکس ایجاد نمی شود.

زمان شروع تست پاپ اسمیر

توصیه می‌شود نخستین تست پاپ برای غربالگری سرطان دهانه رحم ، سه سال بعد از شروع مقاربت

مهبلی (واژنی) انجام شود - و در هر صورت- بعد از ۲۱ ساله شدن فرد ، انجام این تست به تأخیر نیفتد.(۱)

انجمن سرطان آمریکا (ACS) ، کالج آمریکایی بیماری‌های زنان (ACOG) و گروه کاری خدمات پیشگیری از

 بیماری‌های آمریکا (USPSTF) در این مورد توافق دارند.

در مورد فاصله زمانی بین تست‌ها و زمانی که باید انجام تست پاپ متوقف شود ، اختلاف‌هایی وجود دارد.

بهتر است با پزشکتان در مورد دلایل موافق و مخالف هر توصیه صحبت کنید تا ببنید کدام یک از این برنامه‌ها

 برای شما بهتر است.

پیشنهادات ACS : تا ۳۰ سالگی تست پاپ باید هر ۱ تا ۲ سال انجام شود. بعد از ۳۰ سالگی تست پاپ

باید به همراه تست HPV (ویروس پاپیلومانی انسانی) انجام شود. اگر هر دو تست منفی بودند ، تست باید

هر ۳ سال انجام شود و اگر تست پاپ منفی و تست HPV مثبت باشد ، تست باید هر ۶ تا ۱۲ ماه انجام

شود. انجام تست در اشخاص ۷۰ ساله یا مسن‌تری که ۳ تست منفی پی‌در‌پی داشته‌اند ، متوقف می‌شود.

پیشنهادات ACOG : تا ۳۰سالگی تست پاپ باید هر ساله انجام شود ، انجام تست پاپ بعد از این سن به

 همان ترتیب ACS است. زمان توقف انجام تست پاپ بر حسب مورد تعیین می‌شود.

پیشنهادات USPSTF : تست پاپ باید هر ۳ سال انجام شود و در ۶۵ سالگی اگر تست‌های پاپ اخیر نرمال

 باشند ، انجام آن متوقف می‌شود. USPSTF توصیه‌ای برای انجام دادن یا ندادن تست HPV ندارد.

خلاصه : تست پاپ برای تشخیص سرطان دهانه رحم انجام می‌شود. تست پاپ اسمیر تست سیتولوژیک

 بسیار ساده ای است که در آن نمونه هایی که ازدهانه رحم گرفته می شود در آزمایشگاه مورد بررسی

میکروسکوپی قرار می گیرد تا سلولهای دهانه رحم و تغییرات منجر به بدخیمی در آنها شناسایی شوند،

اگر فعالیت جنسی شروع شده باشد و نیاز به غربالگری بیماری‌های منتقل‌شونده از راه جنسی ، وجود

داشته باشد ، معاینه لگن زودتر از سنی که برای انجام تست پاپ توصیه می‌شود ، انجام می‌شود. در این

صورت معاینه لگن لزوما شامل تست پاپ نخواهد بود. ویروس HPV یک ویروس خیلی شایع است که

بسیاری ازمردان و زنان در زمانی از دوران حیات خود بدان مبتلا می شوند.


تقریباً ۱۰۰ نوع HPV وجود دارد، برخی از انواع HPV فقط ناحیه دستگاه تناسلی را آلوده می کند و سبب

 زگیل می شوند.انواع دیگری از HPVپس از مدت طولانی می توانند منجر به سرطان دهانه رحم

شوند.همچنین HPV های دستگاه تناسلی در سایر نواحی بدن ایجاد بیماری نمی کنند.

عفونت HPV خیلی رایج است یکی از مکانهایی که اغلب بیشتر آلوده به HPV می شود مجرای تناسلی

 است.راه انتقال این عفونت غالباً آمیزش جنسی است. اگر عفونت در ناحیه تناسلی و گردن رحم توسط

انواع کم خطر HPV ایجاد شود ضایعه معمولا زگیل تناسلی خوانده می شود و تغییراتی که در محل ضایعه

ایجاد می شود خوش خیم و بی ضرر است.

برخی از انواع پرخطر HPV دهانه رحم را آلوده کرده سبب تغییرات پیش سرطانی می شود، که این امر

 بسته به نوع HPV و طول مدت عفونت دارد. اگر انواع پر خطر HPV عفونی روی دهانه رحم برای سالها

شناخته و درمان نشوند برخی از آنهامی تواند باعث سرطان دهانه رحم شود. هر سال درآمریکا بالای

۴۰۰۰ زن از سرطان دهانه رحم می میرند

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390ساعت 18:36  توسط حسینی  | 

شلی و افتادگی رحم(پرولاپس رحم)

در اثر شلی رباط های رحمی –خاجی (کاردینال)رخ می دهد.در اثر این شلی بیرون زدگی رو به پایین

سرویکس و رحم به طرف واژن امکان پذیر می شود.

علایم:

بی اختیاری ادرار

احساس فوریت در ادرار

تکرر ادرار

در موارد شدید با احتباس ادراری و درد ناشی از آن و آنوری(عدم تشکیل ادرار)

یبوست

اسهال

زور پیچ(تنسموس)

بی اختیاری مدفوع

کمر درد

پهلو درد

درد لگن

ناراحتی کلی لگن

دیس پارونی(درد موقع نزدیکی)

لکوره(افزایش ترشحات واژن)

احساس خروج چیزی از واژن

احساس پری در وازن

احساس چیزی لغزان در واژن

منوراژی(افزایش حجم خونریزی قاعدگی)

منو متروراژی(خونریزی زیاد قاعدگی+لکه بینی )

طبقه بندی:

Graid 1:پرولاپس ناکامل رحم،رحم مقداری در واژن نزول می کند و سرویکس در یک سوم تحتانی

واژن قرار می گیرد.

Graid 2:سرویکس  کمی از واژن بیرون می زند.

Graid 3:سرویکس و رحم کاملا از واژن خارج می شوند و واژن وارونه می شود.(در خانم های با سن بالا و

 زایمان های متعدد دیده می شود.

درمان:

Graid 1-2:نیاز به درمان خاصی ندارد.استراحت و انجام ورزش های کف لگن

در موارد علامت دار کرم حاوی واژینال حاوی استروژن،دوش واژینال مکرر با سرکه برای پیشگیری از عفونت

استفاده از تامپون داخل واژن برای هدایت رحم به طرف بالا

کاهش وزن-رژیم درمانی

استفاده از شکم بند های سفت و محکم (دیواره های رحم را رو به بالا می کشد)

کاهش فعالیت های افزایش دهنده فشار داخل شکمی

در موارد پرولاپس شدید جراحی لازم است.

تشخیص:

خونریزی های نا بجای رحمی

انسداد رحمی

هموروئید(به علت فشار رحم به آنوس)

پرولاپس رحم و حاملگی:

 درGraid 1مشکلی پیش نمی آید.

Graid 2- Graid 3:

رحم بزرگ می شود و داخل لگن گیر می افتد و یا از واژن خارج می شود.گیر افتادن رحم  درلگن باعث

می شود با بزرگی جنین،بر جنین فشار وارد آید و مرگ جنین رخ می دهد

گاهی جنین از واژن بیرون می زند(به علت تنگی)رحم را جا می اندازیم.بعد از جا انداختن بیمار باید در

حالت Bed Restباشد تا جنین بزرگ شود و با بزرگی جنین جلوی پرولاپس رحم گرفته شود.

در صورت امکان پذیر نبودن جا انداختن رحم،ختم حاملگی لازم است.

گاهی بیماران مبتلا  به پرولاپس رحم را هیسترکتومی می کنند.این کار در زنان مسن و با پرولاپس

 شدید انجام می شود.

گاهی یک واژن برای روابط جنسی باقی می گذارند.در زنان مست واژن نیز مسدود می شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390ساعت 18:30  توسط حسینی  | 

سرطان آندومتر رحم

شایع ترین بدخیمی دستگاه تناسلی زنان است.

عمدتا در دوران بعد از یائسگی رخ می دهد و بیماری زائی آن با افزایش سن افزایش می یابد.

هر عاملی که تماس با استروژن بلامنازع را افزایش دهد،بر خطر سرطان آندومتر می افزاید.

انواع کارسینوم آندومتر:

نوع اول:

۷۵-۸۵٪از موارد بیماری را شامل می شود.

در زنان جوانتر و واقع در حول و حوش یائسگی که دارای سابقه تماس با استروژن های بلامنازع درونزا یا

برونزا هستند،رخ می دهد.

تومور به صورت آندومتر هیپر پلاستیک شروع می شود و به طرف کارسینوم پیشرفت می کند.

پیش آگهی بهتری نسبت به تومورهایی که فاقد ارتباط با هیپر استروژنیسم هستند،دارد.

نوع دوم:

در زنان مسن تر،لاغر تر و در دوران بعد از یائسگی رخ می دهد.

با هیپر پلازی آندمتر همراه نیست،اما ممکن است در زمینه آندومتر آتروفیک رخ دهند.

در زنان آفریقایی-آمریکایی و آسیایی شایع تر است.

پیش آگهی آن از تومور های وابسته به استروژن بدتر است.

عوامل خطر:

نکته:اکثر عوامل خطر زیر با تحریک مداوم و بلامنازع اندومتر توسط استروژن در ارتباط هستند.

 • نولی پاریته
 • سابقه قاعدگی های نامنظم و در نتیجه سیکل های فاقد تخمک گذاری(قرار گرفتن طولانی مدت

در معرض استروژن بدون پروژسترون کافی)

 • یائسگی دیر هنگام(بعد از ۵۲سالگی)
 • قاعدگی زودرس(قبل از ۱۲سالگی)
 • تومور های عملکردی تخمدان
 • سندرم تخمدان پلی کیستیک
 • دیابت شیرین
 • مصرف تاموکسیفن (برای درمان سرطان سینه)
 • چاقی(مقداری از هورمون استروژن در بافت چربی ساخته می شود.)
 • سن(احتمال خطر سرطان رحم در زنان بالاتر از ۵۰سال افزایش می یابد.کارسینوم اندومتر در اکثر

موارد در دهه های ۶۰ و ۷۰زندگی و در سن متوسط ۶۰سالگی رخ می دهد و در ۷۵٪موارد در زنان بالاتر

از ۵۰سال رخ می دهد.

 • سندرمHNPCC:سرطان کولورکتال غیر پولیپوزی ارثی،سرطان کولون(روده بزرگ )و رکتوم(راست روده)
 • HRT:درمان جایگزینی استروژن بدون پروژسترون در دوران یائسگی یا در کسانی که قبل از یائسگی تخمدانهای آنها برداشته شده است.

هیپر پلازی آندومتر

تعریف:در این حالت تعداد سلول های موجود در لایه آندومتر رحم افزایش بیش از حد می یابد.این بیماری

سرطان نیست ،اما بعضی اوقات ممکن است باعث سرطان شود.

سن شروع آن معمولا بعد از ۴۰سالگی است.

علت اهمیت سرطان آندومتر:

ممکن است باعث خونریزی رحمی غیر طبیعی شود

ممکن است قبل از سرطان آندومتر یا همزمان با آن رخ هد.

ممکن است با تومور های استروژن ساز تخمدان همراه باشد.

ممکن است ناشی از درمان هورمونی باشد.

درمان:درمان پروژستینی در برطرف کردن هیپر پلازی آندومتر بدون آتیپی بسیار موثر است،اما در هیپر

پلازی همراه با آتیپی تاثیر کمتری دارد.

درمان هیپر پلازی بدون آتیپی:

درمان سیکلیک با پروژستین:۱۰-۲۰میلی گرم مدروکسی پروژسترون استات در روز به مدت ۱۴ روز در ماه

درمان مداوم پروژستینی:۲۰-۴۰میلی گرم مژسترول استات در روز

درمان هیپر پلازی همراه با آتیپی:

درمان مداوم پروژستینی:۴۰-۱۲۰میلی گرم مژسترول استات در روز به مدت ۲-۳ماه

برای ارزیابی پاسخ به درمان،باید ۳-۴هفته بعد از کامل شدن درمان،بیوپسی آندومتر انجام شود.

انجام بیوپسی اندومتر یا سونوگرافی ترانس واژینال در بیمارانی بعد از درمان پروژستینی (به دلیل هیپر

پلازی آتپیک)توصیه می شود.

در زنان مبتلا به هیپر پلازی آتپیک کمپلکس که تمایلی به حفظ باروری ندارند،هیسترکتومی انجام می

شود.

علایم کارسینوم آندومتر:

خونریزی واژینال(در بیماران مسن تر ممکن است به علت تنگی سرویکس خونریزی رخ ندهد)

احساس فشار یا ناراحتی در لگن:علامت بزرگی رحم یا گسترش خارج رحمی بیماری است.

ترشح واژینال:گاهی خونریزی با هماتومتری یا پیومتری همراه است که باعث ترشح چرکی از واژن می

شود که پیش آگهی بدی دارد.

کشف تصادفی بیماری در سونوگرافی یا سی تی اسکن ای که به دلیل دیگری گرفته شده است.

تشخیص کارسینوم آندومتر:

معاینه لگن :

شامل(TV , TR) برای بررسی وضعیت واژن،رحم ،مثانه و راست روده انجام می شود تا هر گونه

برجستگی و یا تغیر شکل در اندازه و شکل آنها لمس شود.

معاینه با اسپکولوم:برای مشاهده قسمت های بالاتر واژن و سرویکس

بیوپسی آسپیراسیون:

اولین مرحله در ارزیابی بیماران مبتلا به خونریزی غیر طبیعی یا موارد شک به پاتولوژی آندومتری است.

در مطب انجام می شود.

از طریق درمان طبی قبلی با عوامل ضد پروستاگلاندین می توان کرامپ رحمی را کاهش داد.

PAP Test:

تشخیص سرطان سرویکس با پاپ اسمیر انجام می شود.

معمولا کمک زیادی به تشخیص سرطان قسمت های بالاتر رحم نمی کند.برای به دست آوردن نمونه از

قسمت های بالاتر از رحم باید بیوپسی انجام شود.

در صورت وجود سلول های بدخیم در پاپ اسمیر احتمال ابتلا به مراحل پیشرفته تر بیماری بیشتر است.

سونوگرافی از طریق واژن:

این روش که به منظور بررسی واژن،رحم،لوله های رحمی و مثانه انجام می شود.

در مورد رحم اگر در تصویر ایجاد شده ،لایه آندومتر ضخیم تر از حالت طبیعی به نظر برسد،اقدام به

بیوپسی می شود.

سونوگرافی ترانس واژینال با یا بدن تزریق مایع به آندومتر(سونوهیستروگرافی)در افتراق بیماران دارای

بافت آندومتری اندک(که علت خونریزی آنها عدم تخمک گذاری در حول و حوش یائسگی یا آتروفی بعد از

یائسگی)از بیماران دارای بافت آندومتری قابل توجه یا پولیپ های آندومتر،مفید می باشد.

D&C:بیمار بیهوش شده ،در این عمل سرویکس را تا حدودی باز کرده(دیلاتاسیون)و سپس توسط وسیله

قاشقی شکلی به نام کورت اقدام به تراشیدن بافت آندومتر می کنند(کورتاژ) و به این ترتیب مقداری از

بافت آندومتر رحم به منظور بررسی میکروسکوپی برداشته می شود.بعد از انجام بیوپسی،بیمار ممکن

است دچار دل درد،دل پیچه و خونریزی واژینال مختصری شود که با دارو کنترل شده و به تدریج بهتر می

شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم تیر 1390ساعت 18:29  توسط حسینی  | 

درمان مشکلات شایع دوران بارداری(2)

تهوع و استفراغ

تهوع و استفراغ معمولا بین اولین و دومین پریود فراموش شده(هفته 4-8)آغاز شده و تا هفته 14-16

ادامه می یابد.

راهکارها:افزایش دفعات مصرف غذا و خوردن غذای کم در هر وعده

قرار نگرفتن در معرض بوی غذا

اجتناب از زیاد گرسنه ماندن

مصرف مایعات بعد از وعده های غذایی نه همراه غذا

مصرف نان و عسل در وعده صبحانه

خودداری از تغییر وضعیت ناگهانی(حرکات ملایم و آرام باشد)

دست کشیدن از غذا قبل از سیری

عدم مصرف مایعات و آب زیاد به همراه غذا

عدم مصرف سرکه همراه سالاد

عدم مصرف غذاهای سرخ کرده،چرپ،پر ادویه و داغ(دمای ملایم و سرد غذا تهوع و استفراغ را کاهش می

 دهد)

خودداری از کشیدن سیگار و مصرف الکل

قرار نگرفتن در معرض بوی غذا

خوردن یک خوراکی کوچک پر پروتئین مانند شیر یا ماست قبل از خواب

خوردن یک تکه بیسکویت یا نان سوخاری صبح ها بعد از بیدار شدن و قبل از برخاستن از رختخواب

1-Tab Vit B640 mg

2-Tab Dimen Hydrinate 50 mg

یک یا دو قرص هر 4-6 ساعت

3- Tab Metoclopramide 10 mg

یک قرص قبل از خواب

 4- داروی گیاهی زنجفیل به صورت دم کرده یا بوئیدن آن

5-Amp Vit B6

تهوع یکی از اختلالات گوارشی است که می تواند برای فرد آزاردهنده باشد، به خصوص وقتی که هر روزه تکرار شود، مثل تهوع دوران بارداری.

در این مقاله 16 ماده مفید را که در رفع حالت تهوع و جلوگیری از آن موثرند، برای شما آورده ایم:

1- پودر سماق در درمان اختلالات گوارشی و مشکلات روده بزرگ، برطرف کردن حالت تهوع و بی اشتهایی موثر است.

 2- گوجه فرنگی برای برطرف کردن تهوع صبحگاهی در زنان باردار مفید است.

 3- زنجبیل می‌تواند باعث جلوگیری از تهوع ناشی از عمل جراحی و شیمی درمانی و نیز  تهوع دوران بارداری شود. مطالعات نشان می دهد مصرف یک گرم پودر زنجبیل در جلوگیری از حالت تهوع بعد از عمل جراحی، به اندازه داروهای آرام‌بخش موثر است.

 4- هندوانه خواص بسیاری دارد، از جمله ضد استفراغ و ضد تهوع، مخصوصا برای افرادی که در تابستان دچار گرمازدگی می شوند، نوشیدن آب هندوانه با کمی گلاب می تواند مفید باشد.

5- شاتوت یکی از انواع توت ها است. استفاده از جوشانده برگ های این میوه برای برطرف کردن حالت تهوع از قدیم معمول بوده است.

6- نعناع، دارای خاصیت خنک کنندگی، رفع گرفتگی عضلات و مسکن درد می باشد. پیشگیری از درد معده و روده ، ضد اسهال ، ضد تهوع ، ضد درد عادت ماهیانه و ضد سرفه از اثرات عصاره این گیاه ذکر شده است.

 7- زرشک، منقبض کننده طحال بوده و اثر ضد تهوع دارد، اما استفاده مقدار زیاد آن باعث اسهال و حتی فلج مرکز تنفسی می شود. مصرف زرشک به مقدار 2 گرم در طول روز و به مدت سه بار توصیه می شود و مصرف بیش از اندازه آن می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند.

 8- پونه برای مقابله با حالت تهوع و استفراغ، مشکلات و ناراحتی های گوارشی موثر است، به طوری که از ترش کردن معده جلوگیری می کند و برای هضم غذا و برطرف کردن سکسکه مفید است.

 9- آب لیمو خاصیت ضد تهوع دارد و در درمان اسهال و یبوست به کار می رود.

10- آلبالو ، ضد عفونی کننده قوی روده ها است. به درمان کم خونی ، تصلب شرایین ، خستگی، دیابت، نارسایی کبد، آرتریت (درد و التهاب مفاصل) ، نقرس و حالت تهوع کمک می کند.

گوجه فرنگی برای برطرف کردن تهوع صبحگاهی در زنان باردار مفید است.

11- تمبرهندی مثل یک ملین عمل می کند. این میوه، یک اشتها آور بوده و منبعی از آنتی اکسیدان ها نیز به حساب می آید. خوردنش به همراه غذا به هضم آن کمک می کند. به علاوه برای کاهش تهوع مفید است، بنابراین اضافه کردن آن به غذا به خصوص در وعده غذایی افرادی که مشکل گوارشی دارند، توصیه می شود.

12- در طب سنتی چین از دارچین برای درمان سرماخوردگی، تهوع، اسهال و دردهای عادت ماهانه استفاده می شود.

 13- دم کرده پوست پرتقال اشتها را افزایش می دهد. باعث تقویت سیستم هاضمه شده و نفخ و حالت تهوع را از بین می برد. سیستم گردش خون را بهبود می بخشد. برای تهیه این دم کرده، حدود یک قاشق غذاخوری پوست خرد شده پرتقال را درون آب جوش بریزید و پس از 10 تا 15 دقیقه آن را میل کنید.

 14- رب انار برای بهبود کم اشتهایی ، تهوع ، ضعف عمومی ، تصفیه خون و میگرن بسیار مفید است.

 15- میوه سنجد از نظر طب سنتی، طبیعت سرد و خشک دارد و ضد تهوع و صفرا بر است.

16- ویتامین B6 از جمله ویتامین های محلول در آب است که در رفع تهوع موثر است. این ویتامین در مواد غذایی زیر وجود دارد: گردو، بادام زمینی، لوبیا سفید، نخودفرنگی، سویا، اسفناج، گوجه فرنگی، ذرت، گندم کامل، سبوس گندم، جگر، قلوه، گوشت گاو، میگو، بوقلمون، تخم مرغ ، شیر، انگور، طالبی، آناناس، سیب، پرتقال، گلابی و هلو.

مسمومیت با 5 ماده که موجب تهوع می شود

1- مصرف سه گرم زعفران در ماه برای هر فرد مناسب است و استفاده بیش از پنج گرم زعفران در یک وعده غذایی، عوارضی همچون سرگیجه، کاهش تعداد ضربان قلب و احساس تهوع در پی دارد. همچنین، این میزان زعفران در دوران بارداری احتمال سقط جنین را افزایش می دهد.

 2- پروتئین موجود در تخم مرغ می تواند در برخی افراد ایجاد حساسیت کرده و منجر به بروز علائم آلرژی غذایی شود. سردرد، کهیر، خارش پوست، حالت تهوع و استفراغ و درد معده از علائم شایع آلرژی به تخم مرغ است.

 3- اگر ظروف مسی با لایه ای از یک فلز دیگر مثل قلع یا فولاد ضدزنگ یا نیکل پوشانده شوند، از ورود مس به غذا جلوگیری می شود و از عوارض افزایش غلظت مس در خون مثل تهوع، استفراغ واسهال کاسته خواهد شد.

 4- خاصیت چای سبز بسیار بیشتر از عوارض جانبی آن است. از آن جایی که چای سبز نیز حاوی کافئین است، مصرف زیاد آن بدخلقی، بی خوابی، تپش قلب و سرگیجه، حالت تهوع، اسهال، سردرد و بی اشتهایی ایجاد می کند.

 5- رازیانه، نوعی گیاه دارویی است که مصارف مختلفی دارد. تمام بخش های مختلف این گیاه یعنی دانه، برگ و ریشه آن خوراکی است، ولی روغن حاصل از دانه های رازیانه، سمی بوده و حتی مصرف کم آن، می تواند منجر به ایجاد دانه های پوستی، مشکلات تنفسی و حالت تهوع گردد.

خواب و خستگی

از اوایل حاملگی به بعد اکثر زنان از خستگی و تمایل به خواب زیاد شکایت می کنند.این مسئله به علت

اثر خواب آور پروژسترون است.همچنین به علت کاهش خواب رم و افزایش خواب غیر رم کارایی خواب کم

 می شود.

راهکارها:

Tab Diphen hydramine(Benadryl)50 mg (موقع خواب)

سوزش سر دل

علت:در اثر برگشت محتویات معده به داخل بخش تحتانی مری به وجود می آید.این امر به علت شل

 شدن اسفنگتر تحتانی مری در حاملگی و نیز به علت فشردگی معده توسط رحم و جابه جایی رو به

 بالای آن رخ می دهد.

راهکارها:

افزایش دفعات مصرف غذا و خوردن غذا به مقدار کم در هر وعده

پرهیز از خوردن غذا های چرب،پر ادویه و سرخ شده

پرهیز از صاف خوابیدن

پرهیز از خم شدن

پرهیز از مصرف کافئین زیاد و کشیدن سیگار

خوردن چای داغ و جویدن ادامس

قطع مصرف شکلات،چای،قهوه و نوشابه های گاز دار

قرار دادن سر بالای بدن هنگام استراحت

آرام خوردن غذاو خوب جویدن غذا

مصرف شیر ،تخم مرغ و غذاهای نشاسته ای (مثل نان ،برنج،ماکارونی و ...)همراه غذا

مصرف غذا به صورت آب پز به جای سرخ کرده

عدم مصرف سرکه همراه سالاد

نوشیدن شیر جرعه جرعه به فواصل

پرهیز از خوابیدن بلافاصله بعد از غذا خوردن

Oral Suspension Magnesium Hydroxide 8

1-3 قاشق به همراه آب تا 4 بار در روز

یبوست

علت:افزایش پروژسترون در دوران حاملگی

مصرف آهن تکمیلی

فشار رحم بزرگ شده

راهکارها:

نوشیدن 6-8 لیوان آب در روز

انجام ورزش های سبک مثل پیاده روی

نوشیدن یک لیوان آب قبل از صبحانه

افزایش مصرف میوه و سبزیجات

خوردن آب آلو و روغن زیتون

نان سبوس دار(سنگگ)مصرف کنید.

همراه با غذا سالاد،روغن زیتون یا روغن های گیاهی را مصرف کند.

حتما در رژیم غذای اش سالاد و سبزی داشته باشد.

مصرف زیاد مایعات:آب-آبمیوه-سوپ

مصرف غذاهای پر فیبر مثل غلات(نان،برنج ، ماکارونی و ..)و حبوبات(نخود ،لوبیا و..)

 Oral Suspension Magnesium Hydroxide 8

6-12 قاشق به همراه یک لیوان آب

هموروئید

برترین ها: هموروئيد يا بواسير يكي از بيماري‌هاي شايع در ميان مردان و زنان است كه به دلايل مختلفي از قبيل وارد آمدن فشارهاي مداوم به سياهرگ مقعد، يبوست، سرطان روده بزرگ و رژيم‌هاي غذايي بدون فيبر در افراد مختلف به‌وجود مي‌آيد. بسياري از مبتلايان به اين بيماري به‌دليل خجالت كشيدن، خيلي دير اقدام به درمان اين بيماري مي‌كنند. درحالي‌كه امروزه درمان بيماري بواسير در طب رايج و طب سنتي مكاتب مختلف در جهان به راحتي قابل پيگيري است.


كوكوي تره بخوريد


گياهاني چون شنبليله، پياز، شاه تره، گل ميخك، كاسني صحرايي، تره، بومادران و چاي كوهي از جمله گياهاني هستند كه از سوي درمانگران شيوه‌هاي طبيعي درمان به بيماران توصيه مي‌شود. اين گياهان بهتر است به‌صورت تازه مصرف شوند. به‌عنوان مثال درمانگران مصرف خوراكي اين سبزي‌ها و گياهان را در وعده‌هاي غذايي و به جاي مواداوليه در طبخ غذا بسيار توصيه كرده‌اند. خوردن كوكوي تهيه شده از تره تازه يا شاه‌تره و مصرف آن 3 بار در هفته علاوه بر پيشگيري از ابتلا به بواسير در درمان آن نيز بسيار موثر است.


اين مواد را انتخاب كنيد


يكي از بهترين سبدهاي غذايي براي تغذيه روزانه استفاده از موادغذايي طبيعي و سرشار از فيبر و ويتامين است. براي اين منظور بهتر است در سبد غذاي خانواده به‌صورت روزانه به ميزان كافي سبزي تازه، ميوه و موادغذايي طبيعي وجود داشته باشد. افراد به ميزان كافي آب مصرف كنند تا ميزان رطوبت بدن آن‌ها به اندازه مورد نياز باشد. علاوه بر اين، مصرف حبوبات و غلات سبوس‌دار در غذا يا به‌صورت آب پز نيز از ديگر مواردي است كه به پيشگيري از ابتلا به يبوست و بواسير كمك مي‌كند.


 

طب سوزني و درمان بواسير


در اين شيوه درماني بيمار با دريافت سوزن‌هايي در نقاطي خاص از بدن به تقويت سيستم عصبي و عضلاني دستگاه گوارش به‌ويژه در ناحيه مقعد پرداخته و به پيشگيري يا درمان بواسير در بيمار كمك مي‌كند. در حقيقت درمانگر طب سوزني در اين شيوه با كمك سوزن‌هاي بسيار نازك و يك بار مصرف خود فعاليت روده‌ها را افزايش داده و به اين ترتيب مانع از ايجاد يبوست كه يكي از عمده عوامل بروز بواسير در افراد است، مي‌شود. از طرفي درمانگر طب سوزني در بيماراني كه بواسير آن‌ها ناشي از استرس‌ها و تنش‌هاي عصبي دستگاه گوارشي است مي‌تواند با زدن چند سوزن به بدن بيمار و كاهش استرس‌ها و ايجاد ريلكسي در عملكرد دستگاه گوارشي به بهبود وضعيت بيمار كمك كند.

گرفتگی پا(کرامپ)

علت:فشار رحم بر روی اندامهای تحتانی

کاهش میزان کلسیم و افزایش میزان فسفر

راهکارها:

مصرف شیر و لبنیات

ماساژدادن پا و گرم کردن عضله گرفته

تحت کشش قرار دادن عضله درگیر

انجام ورزش های سبک مثل پیاده روی

انجام حرکات آرام ساق پا در یک وان آب گرم قبل از خوابیدن در شب

هنگام خواب پاهایش را حدود 25 سانتی متر بالاتر قرار دهد و در صورت گرفتگی پا،آن را به عقب خم کند.

1-Tab Vit B Complex

2-Tab Calcium(calcit500) 500 mg

1-3 بار در روز با یک لیوان پر آب همراه غذا یا بعد از غذا

3- Oral Suspension Magnesium Hydroxide 8

همراه غذا

لکوره(افزایش ترشحات واژن)

راهکارها:

تعویض روزانه لباس زیر

شستن پرینه با آب معمولی و خشک نگه داشتن ناحیه تناسلی

پوشیدن لباس زیر تنگ باعث واژنیت و عرق سوز شدن می شود.

کمر درد

راهکارها:

استراحت

چمباتمه زدن(سرپا نشستن)به جای خم شدن در هنگام برداشتن اشیاء

استفاده از بالش در هنگام نشستن(گذاشتن بالش در کودی کمر موقع نشستن)

پرهیز از پوشیدن کفش های پاشنه بلند

استفاده از تشک سفت و محکم

صاف نگه داشتن عضلات پشت

خودداری از حمل اشیاءسنگین

پرهیز از خوابیدن به پشت

استعمال حرارت

قبل از برخاستن از خواب به پهلوی راست یا چپ بچرخد

برای حرکات چرخشی و تغییر حالت از حرکت دادن کمر بدون اینکه پاها بچرخند خودداری کند.

ادم(ورم قوزک پا)

علت:افزایش احتباس سدیم و افزایش نفوذ پذیری مویرگ ها

کاهش برگشت وریدی از ساق پا

راهکارها:

نگه داشتن پاها کمی بالاتر از سطح بدن

استفاده از جوراب ساپورت

پرهیز از ایستادن طولانی مدت

خوردن غذای حاوی پروتئین کافی

4-5بار در روز به پهلو دراز بکشد(پهلوی چپ)

نباید بیش از 5گرم در روز نمک مصرف کند.

اگر ادم ژنرالیزه(تمام بدن:ادم پا+دست و صورت)+افزایش فشار خون بعد از هفته بیستم داشته

باشد:شک به پره اکلامپسی می کنیم و درخواست آزمایش ادرار می کنیم(برای تشخیص پروتئینوری)

پیکا

اگر بیمار پیکا(خوردن موادغیرغذایی مثل خاک،نشاسته ،یخ و ..)را داشته باشد برای تشخیص کم خونی

 درخواست  CBCمی کنیم. 

ترمبوفلبیت

علایم:

درد،ورم و قرمزی یک طرفه ساق و ران

کاهش نبض اندام

احساس سنگینی در نواحی درگیر شده

سردی و رنگ پریدگی اندام

کبودی اندام

خم کردن پا به عقب باعث می شود عضلات به عروق فشار آورند و در صورت وجود ترومبوز(لخته)بیمار

احساس درد می کند.

راهکارها:

بی حرکت نگه داشتن عضو مبتلا

ارجاع فوری

1-Serum Dextrose 5 1000cc

2-Amp Heporin 5000iu IV

3-Tab Acetaminophen 325

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام تیر 1390ساعت 15:7  توسط حسینی  | 

درمان مشکلات شایع در دوره بعد از زایمان(2)

مراقبت در بیمارستان

کنترل نبض و فشار خون هر 15 دقیقه تا 1ساعت بعد از زایمان

کنترل میزان خونریزی واژینال

لمس رحم برای اطمینان از انقباض کامل و در صورت شل بودن فوندوس ماساژدیواره رحم

دفع ادرار

ماما باید بعد از زایمان از تخلیه کامل مثانه اطمینان حاصل شود.با معاینه شکم می توان مثانه پر را

تشخیص داد.چون باعث ادم سوپراپوبیک و رانده شدن رحم به بالا و آتونی(شل شدن)رحم می شود.

در چنین مواردی باید مادر را تشویق به دفع ادرار کرد.اگر استفاده از دستشویی سخت است (معمولا در

چند ساعت اول بعد از زایمان)می توان از لگن استفاده کرد.

باز کردن شیر آب در حضور مادر یا ریختن آب گرم روی مجرای ادرار می تواند دفع ادرار را تحریک کند.

گاهی ممکن است به علت اپی زیاتومی در هنگام ادرار کردن مادر احساس درد کند که به تدریج بهبود

می یابد.

تا 4ساعت بعد از زایمان باید ادرار کند.اگر ادرار نکرد معاینه از نظر هماتوم ولو و دستگاه تناسلی ضرورت

دارد.سوند می گذاریم.به مدت 1روز.سپس سوند را خارج می کنیم و 4ساعت صبر می کنیم.اگر 4

ساعت بعد از درآوردن سوند تنوانست ادرار کند دوباره سوند می گذاریم و حجم ادرار دفع شده را اندازه

می گیریم.اگر حجم ادرار بیش از 200میلی لیتر باشد یعنی مثانه فاقد عملکرد مناسب است.سوند را یک

 روز دیگر هم باقی می گذاریم.اگر حجم ادرار کمتر از 200میلی لیتر بود سوند را خارج کرده و مثانه را مورد

 بررسی قرار می دهیم.

بعد از خارج کرده سوند،درمان ضد میکروبی با دوز منفرد یا دوره کوتاهی از درمان برای پیشگیری از

باکتریوری(وجود باکتری در ادرار)انجام می شود.

افزایش دفع ادرار بعد از زایمان:

این مسئله امری طبیعی است و مربوط به دیورز بعد از زایمان است و 24-48ساعت بعد از زایمان ایجاد

می شود.

درپره اکلامپسی ممکن است هم احتباس مایعات در دوره قبل از زایمان و هم دیورز در دوره بعد از زایمان

 افزایش یابد.

زایمان ابزاری(با فورسپس یا واکیوم)و بی حسی منطقه ای باعث افزایش ریسک احتباس ادراری می

 شود.

افتراق دیورز بعد از زایمان از عفونت و سرریز شدن ادرار:

در دیورز بعد از دفع ادرار بیمار احساس راحتی و سبکی می کند.مثانه کامل تخلیه می شود.

در تکرر ادرار بیمار بعد از دفع ادرار احساس سبکی و راحتی نمی کند مثانه کامل تخلیه نمی شود.بعد از

دفع ادرار ،مثانه از روی شکم قابل لمس است.بیمار ممکن است است از درد،سوزش و دفع خون هنگام

 ادرار کردن شکایت داشته باشد.ویا درد و اسپاسم مداوم مثانه داشته باشد.

هماچوری:

بلافاصله بعد از زایمان:مربوط به ترومای مثانه هنگام زایمان است.

وجود هماچوری 24 ساعت بعد از زایمان:همراه با عفونت ادراری است.

درخواست آزمایش ادرار

(U/A-U/C)

فعالیت روده ها

راهکارهای جلوگیری از یبوست:

مصرف روزانه 3لیتر مایعات

تحرک زود هنگام بعد از زایمان

مصرف میوه و سبریجات

مصرف غذای پرفیبر

از آنجا که طی لیبرمادر چیزی نمی خورد و احتمالا در ابتدای لیبر روده هایش تخلیه می شود،در 1-2روز

اول بعد از زایمان ممکن است فعالیت روده ای نداشته باشد.توصیه می شود در صورت نبود احساس دفع

از زور زدن خودداری کند

اگر هموروئید یا اپی زیاتومی وجود دارد در غروب روز دوم بعد از زایمان یک ملین ضعیف به بیمار می

 دهیم.

اگر موثر نبود،صبح روز سوم شیاف ملین می دهیم.

Suppositories Bisacodyl 10mg

یک شیاف

عملکرد روده ها در انتهای هفته اول که تحرک افزایش می یابد،درد و ناراحتی پرینه کمتر می شود،اشتها

بیشتر می شود،مصرف مایعات بیشتر می شود،به میزان طبیعی برمی گردد.

خواب و استراحت

علل خستگی مادر در دوران بعد از زایمان:

درد بعد از زایمان(پس درد)

درد ناشی از اپی زیاتومی یا پارگی پرینه

کم خونی

اختلال در سیکل خواب به علت شیر دهی و مراقبت از نوزاد

عوارض دوران بعد از زایمان

انجام امور مربوط به منزل و مراقبت از سایر فرزندان و فشار اقتصادی

راهکارها:

علاوه بر خواب و استراحت کافی باید به مادر توصیه کرد در طی روز هم استراحت کند.

بهترین وضعیت استراحت خوابیده به شکم است که به درناژ(تخلیه)رحم و واژن کمک می کند.

اگر مادر با وجود خواب کافی باز هم ابراز خستگی کند،ممکن است نشان دهنده شروع افسردگی در او

 باشد .باید به او اجازه داد احساساتش را بیان کند.

فراهم کردن محیط آرام و راحت و کم کردن دید و بازدید ها در این روزها ضروری است.

تحرک

حدود 6ساعت بعد از زایمان مادر حرکت خود را آغاز می کند.

در مواردی که مادر دچار حالت سنکوب است،حداقل در نوبت اول،حضور فرد کمکی ضرورت دارد.

مزایای تحرک زود هنگام:

کاهش عوارض مثانه ای

پیشگیری از یبوست

افزایش تخلیه لوشیا(ترشحات واژن)

پیشگیری از ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی

افزایش تون عضلات در اندام های تحتانی

ورزش های بعد از زایمان باعث افزایش تون عضلات می شوند که 3روز بعد از زایمان شروع شده و حداقل

تا 6هفته بعد از زایمان ادامه می یابند.

بازگشت قاعدگی

عدم شیردهی:ممکن است تا4-6هفته بعد از زایمان پریود نشود.

شیر دهی:

اگر مادرنوزاد خودرا منحصرا از شیر خود تغذیه کند(دوره های شردهی به مدت 15دقیقه و 7بار در روز)

معمولا زودتر از 4ماه بعد از زایمان پریود نمی شود.

در زنان شیر ده اولین پریود ممکن است از دومین ماه تا هجدهمین ماه بعد از زایمان رخ دهد.

برگشت باروری:

در صورت عدم تغذیه فقط با شیر مادر 3هفته بعد از زایمان بارداری ممکن است رخ دهد.

در صورت

تغذیه نوزاد فقط با شیر مادر

در نیمه شب هم از شیر مادر تغذیه کند

دفعات شیر دهی مطابق با نیاز نوزاد باشد.(به مدت 15 دقیقه و 7 بار در روز)

عدم بازگشت قاعدگی

تا 6ماه بعد از بارداری پیشگیری می کند.

مراقبت از ولو

ولو را از جلو به عقب تمیز کند.

در چند ساعت اول بعد از زایمان در صورت وجود پارگی یا اپی زیاتومی کیسه یخ روی پرینه بگذارد.

24ساعت بعد از زایمان از حررات مرطوب با وان آب گرم برای کاهش نارحتی می توان استفاده کرد.برش

 اپی زیاتومی تا هفته سوم بهبود می یابد و بیمار فاقد علامت می شود.

ناراحتی شدید پرینه بر مشکلاتی مثل:

هماتوم(حول و حوش روز اول)

عفونت(روزهای 3-4بعد از زایمان)

دلالت دارد.

نزدیکی جنسی

بعد از 2 هفته از زایمان بر اساس تمایل و راحتی بیمار،امکان از سرگیری نزدیکی وجود دارد.(به علت خطر

 خونریزی و عفونت تا 3 هفته و اگر اپی زیاتومی انجام شده تا ترمیم کامل محل برش که 4-6 هفته طول

 می کشد از نزدیکی خودداری کنید)

نزدیکی بسیار زود هنگام به علت ترمیم ناکامل اپی زیاتومی یا پارگی ها ممکن است دردناک باشد.

وجود درد و انقباض رحمی در حین ارگاسم(رسیدن به اوج لذت جنسی)طبیعی است.خستگی ناشی از

 نگه داری نوزاد ممکن است میل جنسی را کاهش دهد که این امر موقتی است و به تدریج بهبود می

 یابد.

در صورت تحریک یا ترشح شیر از سینه در هنگام نزدیکی باید:

1-موقعی که سینه هایش خالی است(بعد از شیر دهی)نزدیکی داشته باشد.

2-وضعیتی انتخاب شود که به پرینه،شکم و سینه ها کمترین فشار وارد آید.

به علت هیپواستروژنیک بودن بعد از زایمان(که در زنان شیر ده تا ماهها ادامه می یابد)به دنبال تحریک

جنسی،لوبریکاسیون(لغزنده شدن)واژن کم می شود.

درمان:استفاده از لوبریکانت های واژن در هنگام نزدیکی

Topical Gel Estradiol0/06

هر روز به مدت چند هفته در بافت های واژن و ولو استفاده شود

درد بعد از اپی زیاتومی

ضد درد هایی مثل کدئین باعث تسکین قابل توجهی می شوند.

درد ممکن است علامت یک هماتوم بزرگ ولو-پاراواژینال یا ایسکیورکتال و یا سلولیت پرینه باشد.

خانم ها ممکن است بعد از زایمان آلوپسی(ریزش مو)و یا تعرق شبانه پیدا کنند.

در خانم هایی که سزارین کرده اند ورزشی که می توانند انجام دهند این ایست که نفس های عمیق

بکشند و شکم را شل و سفت کنند.

تغدیه مادر شیر ده

2ساعت بعد از زایمان  طبیعی می تواند غذا بخورد(اگر عارضه ای که احتمال استفاده از بیهوشی

 عمومی را ضروری کند نباشد)

مصرف میوه و سبزی خام در روزهای اول بعد از زایمان باعث نفخ می شود.مصرف فیبر جهت جلوگیری از

 یبوست

مصرف آهن تکمیلی و مولتی ویتامین تا 3ماه بعد از زایمان

مصرف 3لیتر مایعات در روز(قبل از شیردهی بهتر است نوشیدن مایعات صورت گیرد.)حداقل600میلی لیتر

(3فنجان) از آن شیر باشد.

مصرف غذاهای حاوی پروتئین،کلسیم و ویتامین را افزایش دهید.

تشویق مادر به مصرف آب،آبمیوه ،چای و شیر

به حداقل رساندن مصرف کافئین

کاهش مصرف غذاهای چرب و شیرین

عدم مصرف الکل و کشیدن سیگار

رژیم غذایی باید حاوی پروتئین کافی باشد.

مشکلات استخوان ها و مفاصل لگن

درد یا اختلال چشمگیر در راه رفتن

علت:جدا شدگی سمفیز پوبیس یا یکی از مفاصل ساکروایلیاک در جریان لیبر

علایم:

درد حاد در جریان زایمان،ممکن است علایم قبل از زایمان تا 48 ساعت بعد از زایمان هم ظاهر شوند.

درمان:استراحت در وضعیت خوابیده به پهلو همراه با بایندر لگنی با اندازه مناسب

اگر جدا شدگی بیش از 4 سانتی متر باشد جراحی لازم است.

شکستگی های ساکروم یا شاخ پوبیس:

حتی در زایمانهای بدون عارضه هم ممکن است رخ دهد.شکستگی های شاخ پوبیس در موارد درمان با

هپارین یا کورتون محتمل تر است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام تیر 1390ساعت 14:40  توسط حسینی  | 

عفونت های دستگاه ادراری تناسلی(2)

عفونت های دستگاه ادراری از مسایل جدی هستند که سلامت فرد را به خطر می اندازند. عفونت های

 دستگاه ادراری دومین نوع معمول عفونت در بدن و علت حدود 3/8 میلیون ویزیت پزشکی در سال

هستند. زنان به خصوص در ابتلا به عفونت های دستگاه ادراری مستعدترند. یک زن از هر پنج زن طی

 عمرش یک بار به عفونت ادراری مبتلا می شود. از جمله شایعترین بیماری های عفونت دستگاه ادراری

 در نزد خانمها، بیماری های عفونی دستگاه تناسلی است.

واژینوز باکتریال

عامل بیماری:گاردنلاواژینالیس(قلیایی شدن مکرر واژن که در اثر نزدیکی های مکرر جنسی یا استفاده

از دوش واژینال رخ می دهد منجر به این بیماری می شود.) این باکتری به طور طبیعی در محیط دستگاه

 تناسلی موجود است ولی در شرایط خاص ممکن است رشد کرده و باعث بروز بیماری شود.

علایم بیماری:

*ترشحات سفید مایل به خاکستری رنگ و یا زرد رنگ از واژن به همراه بوی بد ماهی از واژن

*ترشحات کم و بدبو،رقیق و یکنواخت

*ترشحات حالت آبکی دارد.

*فقدان التهاب و قرمزی و خارش

*وجود درد در هنگام ادرار کردن(دیزوری)از مشخصات واژینوز باکتریال است.

*در موارد تروما با جسم خارجی،در زنان یائسه و در دختران قبل از منارک دیده می شود.

*PHترشحات واژن بیشتر از ۵/۴است.(7/4-7/5)

 تشخیص این بیماری ممکن است با توجه به علایم حاصل از آن و یا انجام نمونه برداری از ترشحات اندام

 تناسلی توسط پزشک و انجام آزمایش روی نمونه به دست آمده صورت گیرد.مانند اندازه گیری PH

ترشحات واژن

درمان:

1-Tab Meronidazole 250 mg

دوبار در روز به مدت یک هفته به همراه غذا

Vaginal gel Metronidazole  ٪./75

یک اپلیکاتور به صورت داخل واژنی 1-2 بار در روز به مدت 5 روز

2-  Vaginal cream Clinamycin ٪ ۲   

یک اپلیکاتور پر به صورت داخل واژنی در هنگام خواب به مدت 7 روز

                 یا

Cap Clinamycin150 mg

کپسول 300 میلی گرم ر روز به مدت یک هفته (همراه یک لیوان آب میل شود)

توجه:طی درمان شیر دهی قطع شود.

درمان شریک جنسی بیمار توصیه نمی شود.

واژینوز باکتریال در بارداری

درمان در حاملگی فقط در زنان علامت داری انجام می شود که از ترشح بد بو با بوی ماهی گندیده

شاکی هستند.

واژینیت تریکومونایی

این بیماری از طریق تماس جنسی و یا برخی لوازم و محیط های آلوده وارد مجرای تناسلی شده و ایجاد

 عفونت می کند. در بسیاری از موارد ممکن است این عفونت فاقد علایم و یا توأم با علایم خفیفی

باشد .

عامل بیماری:تریکومونا واژینالیس(واژینیت تریکونایی اغلب همراه با وازینیت باکتریال است)

علایم بیماری:

*ترشحات واژینال حجیم(زیاد)زرد رنگ،چرکی و بدبو و کف آلود  که ممکن است با خارش

ولو همراه باشد.این ترشح دارای رنگ خاکستری یا سبز رنگ است.

*تندرنس و ادم و قرمزی لبیا مینور

*سوزش ادرار-تکرر ادرار

* درد در قسمت تحتانی شکم

*قرمزی تکه ای واژن-سرویکس توت فرنگی

درمان:

1-Tab Meronidazole 250 mg

500 میلی گرم خوراکی دو بار در روز به مدت یک هفته یا 250 میلی گرم 3بار در روز  به مدت 1هفته بیمار

 به همراه همسرش درمان شود.

Vaginal Cream Triple Sulfa

یک اپلیکاتور پر دو بار در روز(یک بار قبل از خواب و یک بار بعد از بیدار شدن)به مدت 4-6 روز سپس یک بار

 هرشب قبل از خواب

در صورت عدم درمان با رژیم فوق:

2-  Tab Meronidazole 2 g

یک بار در روز به مدت 5 روز

3-Tab Tinidazole2g

یک بار در روز به مدت یک هفته

توجه:به علت ماهیت آمیزشی واژینیت تریکونایی زنان مبتلا به این عفونت باید از نظر  نایسریا گنوره

(عامل بیماری سوزاک)،سفلیس و ایدز بررسی شوند.

درمان شریک جنسی توصیه می شود.

تریکومونا در بارداری

عفونت تریکومونازیس  در بارداری،با زایمان زود رس ارتباط دارد،اما درمان آن باعث کاهش این خطر نمی

شود.

کاندیاز ولوواژینال

منشأ عفونتهای قارچی اندام تناسلی عمدتا نوعی قارچ به نام کاندیدا آلبیکانس است. این قارچ معمولا به طور طبیعی در محیط واژن وجود دارد و تنها زمانی که بیش از حد معمول گسترش و رشد کند می تواند بیماری زا شود.

البته به روشنی نمی توان علت عفونت قارچی را توضیح داد اما آنچه مسلم است مخمرها و قارچ ها در بدن ما حیات داشته و با ما همزیست اند. مخمرها در محل زیست ما، در غذاها و خوراکیها وجود دارند و به نوعی می توان گفت ما را احاطه کرده اند ولی اکثر ما گرفتار عفونت ناشی از قارچها نمی شویم.

عامل:بیماری:کاندیدا

علایم:

*ترشح واژینال ممکن است از حالت آبکی تا غلیظ هموژن متغیر باشد که عین حال دارای چسبندگی

کمی بوده و سست می باشد.

*درد سوزشی واژن

*دیس پارونی(درد هنگام نزدیکی)

*سوزش ولو

*حالت تحریک ولو

*ولو ترک خورده

*خارش ولو: معمولا شدید است و باعث التهاب ولو می شود.

*دیزوری خارجی(سوزش ادرار)

*قرمزی و ادم لبها و پوست ولو

*وجود ضایعات محیطی پاستولو پاپولر

*واژن قرمز و دارای ترشحی سفید رنگ،غلیظ و چسبنده  و سست و دلمه ای شبیه پنیر و معمولا فاقد بو

و یا دارای بوی کپک(ولی به هیچ وجه متعفن نیست؛مگر اینکه سایر عوامل عفونت زا نیز همراه با عفونت

کاندیدیایی وجود داشته باشد)

*سرویکس طبیعی است.

عوامل مستعد کننده:

*گلوگوزوری(دفع گلوکز در ادرار)

*مصرف زیاد شکر و میوه

*مصرف کورتون(مثل دگزامتازون)

*مصرف قرص جلوگیری از بارداری

*مصرف آنتی بیوتیک مثل تتراسایکلین

*مریض ناتوان و در بستر خوابیده

*مقاربت واژینال مکرر

*حاملگی

*ضعف سیستم ایمنی

*سایش و خراشیدگی و التهاب سطح اندام تناسلی

*اختلال عملکرد دوره های ماهانه

درمان:

Vaginal cream Clotimazole1

یک اپلیکاتور پر هنگام خواب به مدت 1-2هفته

در صورت عدم بهبودی تا دو هفته در درمان تجدید نظر شود.

                         یا

Vaginal cream  Triple Sulfa

یک اپلیکاتور پر دو بار در روز (قبل از خواب و بعد از بیداری)به مدت 4-6روز ،سپس شبی یک بار

                           یا

Vaginal cream  Miconazole  2

یک اپلیکاتور پر به مدت یک هفته

                   یا                                   

Vaginal Tab  nystatin  100000iu

یک قرص به صورت داخل واژن به مدت دو هفته

                   یا

Cap Boric Acid

از راه واژن

                 یا

Tab Fluconazole 150mg

تک دوز

توجه:علایم بیماری ظرف 2-3روز برطرف می شوند.

درمان کاندیاز ولوواژینال در دوران بارداری

کلونیزاسیون بدون علامت کاندیا در دوران بارداری نیازی به درمان ندارد.

داروهای زول از راه واژن جذب نمی شوند.بنابراین رژیم های دارویی موضعی زیر را می توان با اطمینان در

 بارداری به کار برد.

1-Vaginal cream  Clotimazole1٪

هر شب یک اپلیکاتور قبل از خواب به مدت 7-14روز به همره همسرش

2- Tb Flucoazole150mg

تک دوز                       

کاندیاز ولو واژینال راجعه

به 4 بار یا بیشتر ابتلا به بیماری در  سال کاندیاز ولوواژینال راجعه می گویند.

در این بیماری:

علایم تحریکی پابرجای وستیبول و ولو

تبدیل خارش به سوزش

وجود دارد.

درمان:

1- Vaginal cream Clotrimazole  ٪2

یک اپلیکاتور پر یک بار در روز به مدت یک هفته

در صورت عود  بیماری                               

Vaginal cream Clotrimazole ٪2

یک اپلیکاتور پر هر شب قبل از خواب به مدت دو هفته

درمان خارش ناحیه تناسلی:

شرایط خاص ناحیه تناسلی در زنان ، این ناحیه را مستعد ابتلا به خارش می کند. محیط مرطوب و بسته

 در محل تلاقی سه دستگاه تناسلی، ادراری و گوارشی، از یک طرف و گیرنده های فراوان حسی عصبی

از طرف دیگر این ناحیه را مستعد خارش و سوزش می کند.

خارش مزمن و طولانی مدت ناحیه تناسلی معمولا در اثر چندین عامل بوجود می آید. منظور این است

که همزمان چند بیماری مختلف عامل خارش در یک فرد می باشند.

بنابر این در درمان خارش ناحیه تناسلی چند عامل بودن علت خارش هرگز نباید فراموش شود.
 

عوامل تشدید کننده خارش در ناحیه تناسلی:

*شستشوی بیش از اندازه با لیف و صابون


*پوشیدن لباس تنگ

 
*خشک کردن با سشوار


*استفاده ازکرمهای مختلف


*نوار بهداشتی


*استفاده از کاندوم و ژلهای روان کننده

1-شستشوی بیش از اندازه با لیف و صابون : برخی از بیماران بوجود آمدن خارش و یا سوزش و یا هر

علامت دیگر در ناحیه تناسلی را به عدم رعایت بهداشت ربط داده و با شستشوی زیاد با صابون و لیف

 سعی در بر طرف کردن آن می کنند. این کار کاملا اشتباه بوده و منجر به تشدید خارش می شود.

شستشو بعد از هر بار ادرار و مدفوع با آب خالی و سپس خشک کردن به آرامی با دستمال کاغذی برای

بهداشت ناحیه تناسلی کافیست.

2-پوشیدن لباس تنگ: پوشیدن لباسهای تنگ، چسبناک بویژه از جنس پلاستیک منجر به تشدید

 رطوبت شده و ناحیه را برای رشد قارچ مستعد می کند بنابراین توصیه می شود از پوشیدن لباسهای

 تنگ پرهیز شود.

3-خشک کردن با سشوار:برخی از بیماران با تصور اینکه رطوبت منجر به رشد قارچ در ناحیه تناسلی می

 شود، با سشوار اقدام به خشک کردن ناحیه تناسلی می کنند. این کار نیز غلط است. خشک کردن با

دستمال کاغذی نرم و به آرامی کفایت میکند.

4-استفاده از کرم های مختلف: استفاده از کرمهای ضد خارش و ضد قارچ که معمولا بیماران بدون نسخه

 از داروخانه تهیه می کنند، خود یکی از عوامل اصلی خارش هستند. توصیه می شود حتما برای درمان

 خارش ناحیه تناسلی به پزشک متخصص مراجعه و تمام کرمهای موضعی را که خود از قبل استفاده می

کنید قطع کنید. حداکثر می توان از وازلین خالص( بدون عطر و مواد نگهدارنده )برای تسکین خارش در

 ناحیه تناسلی استفاده کرد.

5-اگر دچار خارش مزمن و طولانی در ناحیه تناسلی می باشید(دزنان) استفاده از تامپون به جای نوار

 بهداشتی ارجح است. البته این کار حتما باید زیر نظر پزشک انجام شود. زیرا تامپون نیز عوارض خاص

 خود را دارد،مانند سندرم شوک توکسیک.

6-استفاده از کاندوم و ژلهای روان کننده یا لوبریکانت(درزنان): اگر دچار خارش مزمن و طولانی مدت ناحیه

 تناسلی هستید بهتر است از کاندوم استفاده نکنید. همچنین ژلهایی که به عنوان ژلهای روان کننده به

فروش می رسند از عوامل مهم ایجاد حساسیت، آلرژی و خارش در ناحیه تناسلی هستند. استفاده از

این ژلها حتی برای کسانی که مشکل خارش هم ندارند توصیه نمی شوند.

چند نکته مهم دیگر در مورد خارش ناحیه تناسلی وجود دارد:

1-توجه داشته باشید هرگونه خارش یا سوزش یا هر علامت دیگر در ناحیه تناسلی نشانه بیماری منتقل

 از راه تماس جنسی نیست. و بیخود فکر خود را مشغول این موضوع نکنید. استرس ابتلا به یک بیماری

آمیزشی خود منجر به تشدید خارش در ناحیه تناسلی می شود.

2-مسائل روحی در خارش مزمن و طولانی مدت ناحیه تناسلی نقش مهمی دارند. اگر مبتلا به

افسردگی هستید بدانید بدون درمان افسردگی خارش ناحیه تناسلی شما بهبود نخواهد یافت.

3-در درمان خارش و سوزش ناحیه تناسلی به طور کلی داروهای خوراکی ارجحند. از پزشک خود

بخواهید تا آنجا که ممکن است داروی خوراکی برای شما تجویز کند. در صورت نیاز به داروی مالیدنی پایه

 پماد نسبت به پایه کرم ارجح است.

4-به دنبال برخی درمان های خارش ناحیه تناسلی امکان اضافه شدن مشکلات جدید مثلا اضافه شدن

عفونت قارچی یا حساسیت به داروهای تجویزی وجود دارد. معمولا پزشکان برای پیشگیری از عفونت

قارچی ثانویه پیشاپیش درمان پیشگیرانه تجویز می کنند.

راه حل فوری برای تسکین خارش و سوزش حاد:

کمپرس آب سرد


استفاده از وازلین


استفاده از پماد لیدو کائین

1- کمپرس آب سرد شده در یخچال(آب شیر را دریخچال سرد کنید و نه در فریزر)


2-  10 تا 15 دقیقه کمپرس آب سرد حداکثر 2 بار در روز


3-  سپس ناحیه را به آرامی خشک کرده و از وازلین خالص استفاده کنید (بدون عطر و مواد نگهدارنده)


4-  اگر خارش و سوزش به قدری شدید است که مانع ادرار کردن و یا مقاربت می گردد می توانید به طور

 موقت از پماد لیدو کائین استفاده کنید( نه ژل لیدوکائین و نه کرم لیدو کائین )

واژینیت آتروفیک

عامل بیماری:یائسگی (چه به صورت طبیعی و چه در اثر برداشتن تخمدان)

علایم:

*ترشح چرکی از واژن

*آتروفی دستگاه تناسلی خارجی و از بین رفتن چین های واژن(رو گا)

*دیس پارونی

*خونریزی بعد از نزدیکی

درمان:

Vaginal Gel Estradiol

یک اپلیکاتور پر 1-2 بار در روز به مدت 1-2 هفته،سپس یک بار در هفته به مدت 1-3 هفته(درمان نگه

دارنده)

 


سلامت نیوز : . در این شماره قصد داریم درباره این عفونتها اطلاعاتی خدمت شما ارایه کنیم.

گروهی از این بیماریها مانند سوزاک و سیفلیس و تبخالهای تناسلی که معمولا عوارض و درمان های بیشتری دارند، صرفا از طریق تماسهای جنسی منتقل می شوند اما آنچه مدنظر ماست گروهی از بیماریهای عفونی هستند که اکثر خانم ها در طی زندگی، حداقل یک بار به یکی از آنها دچار شده و عوارض و درمانهای ساده تری دارند. به  التهاب و عفونت مجرای تناسلی، واژینیت می گویند.

 

 

 

انگل ها، میهمان ناخوانده

عفونت های انگلی مجاری تناسلی در بیشتر اوقات به واسطه نوعی انگل تک سلولی ایجاد می شود. این انگل به طور طبیعی در مجاری تناسلی زندگی نمی کند و ابتلا به آن ممکن است از طریق استخر یا حوله آلوده و نیز تماس با فرد آلوده حاصل گردد. از آنجا که محیط  مجاری تناسلی به طور طبیعی دارای شرایطی خاص می باشد، عوامل عفونی فوق قادر به رشد و تکثیر در این محیط نیستند.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام تیر 1390ساعت 14:36  توسط حسینی  | 

درمان مشکلات شایع دوران بارداری(1)

 

درمان و پیشگیری از آنمی در دوران بارداری

Tab Ferrus Sulfate50mg

یک قرص همزمان یا بلافاصله بعد از غذا(از هفته 16بارداری تا پایان آن)

حداقل یک ساعت قبل از خواب و با مقدار مناسبی آب میل شود.

مصرف همزمان قرص آهن با کلسیم،منیزم  و داروهای آنتی اسید( مثل رانیتیدین،سایمتیدین)

تتراسایکلین،کلسترامین،پانکراتین جذب دارو را کاهش می دهد.

عواملی که باعث افزایش دفع آهن می شود:

ریواس

لوبیا سبز

چای غلیظ

نوشابه

جوش شیرین

نان پر سبوس تخمیر نشده

علایم فقر آهن:

قرمزی،سوزش و التهاب دهان

از بین رفتن پرزهای دهان

رنگ پریدگی

بی اشتهایی

عدم تحمل ورزش و فعالیت

خستگی

فرو رفتن ناخن(ناخن اول نازک بعد تخت و بعد قاشقی شکل می شود)

ترک خوردگی گوشه لب

تشخیص آنمی فقر آهن:

غلظت هموگلوبین کمتر از 11گرم بر دسی لیتر در سه ماهه اول و سوم

غلظت هموگلوبین کمتر از 5/10گرم بر دسی لیتر در سه ماهه دوم

فرنیتین کمتر از 10

TIBCکمتر از ۱۶درصد

عوارض مصرف فروس سولفات:

اسهال،یبوست،تهوع،استفراغ

از مصرف چای،قهوه و دم کرده های گیاهی یک ساعت قبل از غذا و دو ساعت بعد از غذا بپرهیزید.

برای کاهش اختلالات گوارشی و جذب بهتر،قرص آهن را بعد از غذا یا قبل از خواب مصرف کنید.

 بهتر است به همراه غذا و بعد از آن سبزی،سالاد و میوه مصرف کنید.این مواد حاوی ویتامین C  است

که جذب آهن را افزایش می دهد.

اختلالات گوارشی ناشی از آهن:درد معده،تهوع،استفراغ،اسهال و یبوست است.این علایم موقتی است

 و نباید مصرف قرص آهن را به این دلایل قطع کنید.

مکمل آهن باید با غذاهای غنی از آهن مثل:جگر،گوشت،مرغ،میوه های خشک(برگه

آلو،کشمش،خرما،توت)زرده تخم مرغ،سبزیجات دارای برگ سبز مثل اسفناج و جعفری،مغز ها مثل

پسته،بادام و گردو،حبوبات،نان با آرد گندم کامل(نان سبوس دار)غلات غنی شده با آهن داده شود

اگر مادر حاملگی دوقلو دارد یا مصرف قرص آهن را دیر شروع کرده است باید روزانه دو عدد قرص مصرف

کند.

مصرف ویتامینC جذب دارو را افزایش می دهد. 

سرگیجه،رنگ پریدگی،آنمی(کم خونی)

علایم حیاتی طبیعی

هموگلوبین بین 10-11

(آنمی خفیف)

Tab Ferrus sulfate50 mg

دو عدد در روز به مدت یک ماه

یک هفته بعد از شروع درمان درخواست آزمایش اندکس رتیکولوسیت می کنیم.در صورت عدم افزایش

رتیکولوسیت ارجاع به متخصص

علایم حیاتی طبیعی

هموگلوبین بین 7-10

(آنمی متوسط)

Tab Ferrus sulfate50 mg

چهار عدد در روز به مدت یک ماه

یک هفته بعد از شروع درمان درخواست آزمایش اندکس رتیکولوسیت می کنیم.در صورت عدم افزایش

 رتیکولوسیت ارجاع به متخصص

برای تشخیص علت آنمی آزمایش های زیر را درخواست می کنیم:

CBC diff-PLT-Fernitin-Serum Iron

علایم حیاتی طبیعی

هموگلوبین کمتر از 7

رنگ پریدگی شدید

ارجاع غیر فوری به متخصص

علایم حیاتی غیر طبیعی

هموگلوبین کمتر از 7

رنگ پریدگی شدید

هیپوتانسیون ارتوستاتیک(وضعیتی)

آنمی ناشی از هیپوولمی

ارجاع فوری به متخصص زنان

Serum Ringer 1 lit

در عرض 4 ساعت انفوزیون شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم تیر 1390ساعت 12:26  توسط حسینی  | 

درمان بیماری های زنان(1)

درد پستان(ماستالژی)

راهکارها:

حمایت مکانیکی با سینه بند مناسب

کاهش مصرف چربی

کاهش مصرف متیل گزانتین های موجود در کافئین،چای و قهوه

متوقف کردن درمان هورمونی(قطع مصرف قرص های جلوگیری از بارداری)

استفاده از پک های گرم یا سرد و ماساژ ملایم سینه

مصرف کپسول روغن گل پامچال

Cap Danazole 100-200mg

دارو را می توان با دوز ۱۰۰-۲۰۰میلی گرم ۲بار در روز شروع کرد و سپس به تدریج به دوز کمتر از ۱۰۰

میلی گرم در روز کاهش داد.

عوارض جانبی:آکنه،هیرسوتیسم(پرمویی)،افسردگی،افزایش وزن،تغییر صدا،آمنوره(قطع قاعدگی)

،الگوهای

نامنظم قاعدگی

آمنوره ناشی از دارو برگشت پذیر است.تخمک گذاری و خونریزی دوره ای معمولا ۶۰-۹۰روز بعد از خاتمه

درمان بر می گردد.امکان باردار شدن در این مدت ممکن است.

توجه:دانازول در درمان سندرم پیش از قاعدگی نیز به کار می رود.

Tab Bromocriptine 2/5mg

برای درمان سندرم پیش از قاعدگی ۲۵/۱-۵/۲میلی گرم دو بار در روز از روز دهم سیکل تا پایان دوره

قاعدگی

عوارض جانبی:تهوع،استفراغ،سردرد

Tab Tamoxifen 10mg

Gel Piroxicam 0/5%

5-Gel Diclofenac 1%

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم تیر 1390ساعت 18:51  توسط حسینی  | 

مطالب قدیمی‌تر