مطب مجازی یک ماما

سرطان سرویکس(دهانه رحم)

 

عوامل خطر:

سن پایین در زمان اولین نزدیکی جنسی(کمتر از 16سالگی)

داشتن شرکای جنسی متعدد

مصرف سیگار

پاریته (تعداد زایمان)زیاد

پایین بودن سطح اجتماعی-اقتصادی

نژاد

عامل:

ویروس پاپیلومای انسانی

علایم:

ترشح بد بوی واژینال

کاهش وزن

اروپاتی انسدادی

خونریزی واژینال به اشکال :

خونریزی بعد از نزدیکی

خونریزی بعد از یائسگی

خونریزی نامنظم شامل:

خونریزی در بین دوره های قاعدگی

خونریزی قاعدگی که بیش از حد معمول طول می کشد

خونریزی قاعدگی که حجم آن بیشتر از حالات عادی است

معاینه فیزیکی:

بررسی گره های لنفاوی فوق ترقوه ای،زیر بغل و کشاله ران برای رد بیماری متاستاتیک

قرار دادن اسپکولوم در واژن و معاینه سرویکس و فورنیکس های واژن(در سرطان تهاجمی سرویکس

سفت و اندازه آن افزایش می یابد که این ویژگی ها باید از طریق معاینه واژینال مشخص شود)

معاینه رکتال:

کمک به تعیین اندازه و قوام سرویکس

تنها راه برای تعیین اندازه سرویکس در مواردی که فورنیکس های واژن در اثر بیماری یا یائسگی از بین

رفته اند،معاینه رکتال است.

برای تشخیص گسترش بیماری به پارامتریوم،یافتن ندولاریته در خارج از محدوده سرویکس در معاینه

رکتال کمک کننده است.

تشخیص:

در صورت رشد واضح تومور (که از طریق معاینه فیزیکی مشخص می شود)بیوپسی سرویکس باید انجام

شود.

در صورت عدم وجود بیماری ماکروسکوپیک بیوپسی سرویکس و کورتاژاندوسرویکس انجام می شود.

در صورت عدم تشخیص با بیوپسی و کولپوسکوپی،بیوپسی مخروطی(کونیزاسیون)انجام می شود.

روش انجام بیوپسی سرویکس:

ساده ترین روش استفاده از وسیله ای مخصوص جهت کندن تکه ای کوچک از سرویکس می باشد.این

روش تحت بی حسی موضعی و در مطب قابل انجام است.بعد از انجام آن کمی خونریزی و درد ایجاد می

شود که با دارو قابل کنترل است و به تدریج بهتر می شود.

روش انجام کورتاژاندوسرویکس:

پزشک توسط وسیله ای قاشقی شکل به نام کورت اقدام به تراشیدن بافت پوششی گردن رحم

(سرویکس)می کند.شرایط انجام این روش و عوارض آن مشابه روش قبلی است.

در روشهای مزبور،فقط سلول های سطحی سرویکس مورد بررسی قرار می گیرد و هیچ گونه اطلاعاتی

در مورد احتمال نفوذ سلول های غیر طبیعی به لایه های عمیق تر به دست نمی آید.در صورت نیاز به

این اطلاعات بیوپسی مخروطی انجام می شود.

کورت

روش انجام بیوپسی مخروطی(کونیزاسیون):

در طی آن یک نقطه بزرگ تر به شکل مخروط از سرویکس برداشته می شود.نمونه به دست آمده

شامل سلول های سطحی و عمقی سرویکس است و میزان نفوذ سلولهای غیر طبیعی مشخص می

شود.این روش هم در تشخیص و هم در درمان مرحله سرطان سرویکس به کار می رود.

روش انجام کولپوسکوپی:

این آزمایش به منظور مشاهده بافت واژن و سرویکس انجام می شود.وسیله مورد استفاده کولپوسکوپ

نام دارد که دارای چراغ و ذره بین مخصوص است و قادر به بزرگنمایی قسمت های مورد مشاهده

است.این روش به میزان زیادی جهت بررسی قسمتهای غیر طبیعی سرویکس به کار می رود.می توان

توسط آن تغییرات اولیه را که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست دید.

اندیکاسیون های کولپوسکوپی:

بیمار بر اساس نتیجه سیتولوژی سرویکس مشکوک به مراحل اولیه سرطان مهاجم است و سرویکس از

نظر ظاهری از منظره طبیعی برخوردار است.

ادامه دارد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۰ساعت 18:43  توسط حسینی  |