مطب مجازی یک ماما

تشخیص حاملگی و تخمین سن حاملگی

تشخیص حاملگی

گراویندکس:

بعد از گذشت 4هفته از لانه گزینی یا 5-6هفته از اولین روز آخرین قاعدگی مثبت می شود.تا 2هفته بعد

از سقط مثبت می ماند.

 مقدارHCG باید حداقل 250واحد باشد تا تست حاملگی مثبت شود.

B-Sub unite:

سه هفته بعد از LMP یا 8-10روز بعد از لانه گزینی یا یک هفته بعد از تشکیل زیگوت مثبت می شود.

بیشتر از 50واحد:تست حاملگی مثبت است.

10-50واحد:مشکوک؛48ساعت بعد آزمایش مجدد درخواست می شود.

به ازای هر 36-48ساعت ،2برابر افزایش می یابد.مثلا اگر در ابتدا 30بوده باید به 60برسد.اگر در ابتدا مثلا

30بود و به 40 رسید(یعنی بعد از 48ساعت دو برابر نشد شک به حاملگی نابه جا،نارسایی جفت یا

جنین مرده می کنیم.

اگر مادری سلامت باشد مقادیرنرمالHCGدر هفته های مختلف بارداری وجود دارد.

 در مول هیداتیفوم که تکثیرنابهنجار سلول های ترفوبلاست وجود داردHCGبه مقدار زیاد ترشح می شود.

در این موارد تیتر بتا- HCG را درخواست می کنیم.در حاملگی نا به جا برخلاف مولHCGکاهش می یابد.

اگر سطحHCG1800ازمیلی یونیت بیشتر باشد باید ساک حاملگی دیده شود.اگر ساک حاملگی دیده

نشود نشان دهنده سقط به تازگی یا حاملگی نابجا است.اگر سطحHCG از مقدار فوق کمتر باشد ممکن

است حاملگی داخل رحمی در مراحل اولیه باشد.

تخمین سن حاملگی

مدت حاملگی 260 روز یا 40 هفته بعد از اولین روز آخرین قاعدگی است و به طور متوسط 40 هفته+-17

روز است.

LMP:

اولین روزآخرین قاعدگی بیمار را از او می پرسیم.به عدد اول از سمت راست 7 تا اضافه می کنیم و از عدد

 ماه 3 تا کم می کنیم و به عدد سال یکی اضافه می کنیم.

LMP Uncertain:

کسی که تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی خود را فراموش کرده.

کسی که عادت ماهیانه اش نامنظم بوده.

کسی که میزان خونریزی عادت ماهیانه اش با دفعه های قبل فرق داشته است.

سونوگرافی:

سونوگرافی زیر 14هفته بیشتر ارزش تخمین سن حاملگی را دارد.(با تخمین 1هفته)بهترین زمان برای

 تعیین سن دقیق بارداری،8هفته است.

ساک حاملگی در 4/5هفتگی در سونوگرافی قابل تشخیص است.

کیسه زرده در 5هفتگی قابل تشخیص است.

ضربان قلب جنین با سونوگرافی شکمی حدود 6هفته و با سونوگرافی واژینال 5-6روز زودتر شنیده می

شود.

اولین حرکت جنین در خانم های پریمی پار(خانمی که برای بار اول حامله شده است)18 هفته است.

اگر ضربان قلب جنین را بشنویم جنین مطمئنا 16 هفته را دارد.

اگر جنین را زیر دست لمس کنیم جنین حتما 20 هفته را دارد.

اولین روز آخرین قاعدگی دقیق تر از مانور های لئوپولد (تخمین سن حاملگی با ارتفاع رحم)سن حاملگی

 را مشخص می کند.

مانورهای لئوپولد:

از ۲۰-۳۱ هفته اندازه رحم بر اساس سانتی متر تا فوندوس رحم با سن حاملگی بر حسب هفته برابر است.

12هفته:رحم بالای سمفیز پوبیس است.

16 هفته:رحم بین ناف و سمفیز پوبیس است.

20 هفته:رحم تا حد ناف است.

36 هفته:رحم به زیر دنده ها رسیده است.

برآورد سونوگرافی از سن حاملگی،چند روز دیرتر از آخرین قاعدگی است.به این منظور بارداری های

طبیعی را به جای 280 روز،283 روز در نظر می گیرند.

سن حاملگی بر حسب LMP دوهفته قبل از تخمک گذاری و 3هفته قبل از لانه گزینی بلاستوسیت است.

(بارداری در روز تخمک گذاری یا دو روز قبل رخ می دهد.)

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 11:1  توسط حسینی  |